Truyền thông

Chúc mừng 07 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA - Tháng 12-2020

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”....

ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO HỘI VIÊN VACPA

Việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là sự thay đổi quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam về chuẩn mực kế toán lớn nhất trong thời đại. Tham gia khóa...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 33)