Truyền thông

VACPA chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 23/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 245/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 23/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 245/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

VACPA chào mừng 02 Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 07/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 237/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Chào mừng 12 Hội viên mới của VACPA

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 17/07/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 229/VACPA kế nạp 12 Hội viên mới gồm các bạn sau:

11 - 2021222324252627282930(Trang 30 / 30)