Truyền thông

Chào mừng 12 Hội viên mới của VACPA

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 17/07/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 229/VACPA kế nạp 12 Hội viên mới gồm các bạn sau:

11 - 2021222324252627282930(Trang 30 / 30)