Truyền thông

Lễ trao Giấy chứng nhận Hội viên tổ chức VACPA năm 2016

Chiều ngày 30/9/2016, tại Hà Nội, chương trình Lễ trao Giấy chứng nhận Hội viên tổ chức VACPA đã được tổ chức trang trọng tại hội trường Lê Văn Thiệm với sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính...

Chúc mừng 04 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội...

PwC Việt Nam cung cấp giải pháp CNTT cho VACPA

Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopes Việt Nam (PwC) tư vấn CNTT thông qua Báo cáo tư vấn giải pháp gửi email tự động.

VACPA CHÚC MỪNG CÁC HỘI VIÊN TẬP THỂ, HỘI VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬN “GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH VACPA”

Nhân dịp Hội nghị tổng kết - Lễ kỷ niệm 25 năm ngành kiểm toán độc lập Việt Nam được tổ chức ngày 24/6/2016 tại Hà Nội và để ghi nhận thành tích đóng góp trong hoạt động và...

VACPA CHÚC MỪNG CÁC HỘI VIÊN TẬP THỂ, HỘI VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬN “BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH”

Nhân dịp Hội nghị tổng kết - Lễ kỷ niệm 25 năm ngành kiểm toán độc lập Việt Nam được tổ chức ngày 24/6/2016 tại Hà Nội và để ghi nhận thành tích đóng góp trong hoạt động và...

VACPA CHÚC MỪNG CÁC HỘI VIÊN TẬP THỂ, HỘI VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬN “BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ”

Nhân dịp Hội nghị tổng kết - Lễ kỷ niệm 25 năm ngành kiểm toán độc lập Việt Nam được tổ chức ngày 24/6/2016 tại Hà Nội và để ghi nhận thành tích đóng góp trong hoạt động và...

07 NGHĨA VỤ HỘI VIÊN (SMOs) CỦA IFAC

Từ ngày 11/11/2015, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã chính thức trở thành hội viên của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC).  VACPA trở thành một phần...

Chúc mừng 07 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”....

Chúc mừng 10 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”....

1234567891011 - 20
(Trang 10 / 36)