Trở thành Hội viên

Tiêu chuẩn để trở thành Hội viên của VACPA.

Bạn muốn trở thành Hội viên VACPA và Bạn cần xem mình đã có đủ các tiêu chuẩn để trở thành Hội viên VACPA chưa, mời bạn xem chi tiết trích dẫn quy định tại Điều lệ của VACPA...

VACPA PHÁT HÀNH EBOOK1.5

Đáp ứng yêu cầu và sự mong đợi của các Hội viên và bạn đọc, VACPA tiếp tục cập nhật và hệ thống hóa các văn bản mới ban hành để xây dựng nên Ebook 1.5 (Phiên bản tháng 11.2014).

VACPA PHÁT HÀNH EBOOK1.4

Đáp ứng yêu cầu và sự mong đợi của các bạn Hội viên, VACPA tiếp tục cập nhật và hệ thống hóa các văn bản mới ban hành để xây dựng nên Ebook 1.4 (Phiên bản tháng 4.2014).

VACPA PHÁT HÀNH EBOOK1.3

Đáp ứng yêu cầu và sự mong đợi của các bạn Hội viên, VACPA tiếp tục cập nhật và hệ thống hóa các văn bản mới ban hành để xây dựng nên Ebook 1.3 (Phiên bản tháng 11.2013).

VACPA PHÁT HÀNH EBOOK1.2

Đáp ứng yêu cầu và sự mong đợi của các bạn Hội viên, VACPA tiếp tục cập nhật và hệ thống hóa các văn bản mới ban hành để xây dựng nên Ebook 1.2 (Phiên bản tháng 6.2013).

HƯỚNG DẪN XIN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRONG THỦ TỤC ĐKHN CHO KTV

Ngày 20/3/2013, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam có Công văn số 066/2013/VACPA về việc Hướng dẫn hội viên xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thủ tục ĐKHN cho KTV từ năm 2013, như sau:

ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU VÀ CÔNG CỤ 'HỖ TRỢ LẬP BCTC'

Ngày 19/02/2013, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam có Công văn số 038/2013/VACPA về việc áp dụng Chương trình kiểm toán mẫu và công cụ "Hỗ trợ lập BCTC", như...

THÔNG BÁO MỜI BẠN SỬ DỤNG SẢN PHẨM "CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRA CỨU VĂN BẢN - PHIÊN BẢN 1.1" (Ebook 1.1) CỦA VACPA

EBook là Công cụ hỗ trợ tra cứu văn bản được xây dựng trên phần mềm nên có ưu điểm dung lượng nhỏ, dễ sử dụng với đầy đủ các văn bản pháp luật ở các lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Chứng khoán, Chi phí, Tài chính, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế......

HƯỚNG DẪN KẾT NẠP HỘI VIÊN TẬP THỂ

Ngày 31/10/2012, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã có công văn số 289/2012/VACPA về việc Hướng dẫn kết nạp hội viên tập thể với nội dung như sau:

12
(Trang 1 / 2)