Tin trong nước

Chương trình “Máy tính cũ - Tri thức mới” năm 2022 đến với điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học Nậm Hàng, Tỉnh Lai Châu

Với mong muốn hỗ trợ các em học sinh còn nhiều khó khăn ở những địa bàn miền núi xa xôi của đất nước có thêm điều kiện học tập, được sớm tiếp cận với máy tính, giúp...

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Việc xác định doanh nghiệp sẽ áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp (theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC) hay chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC) hay chế độ kế...

Chiến lược Tài chính đến năm 2030

Ngày 21/03/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030, bao gồm nhiều nội dung quan trọng, có liên quan đến nghề nghiệp kế...

Bộ Tài chính gửi DNKiT Công văn số 3824/BTC-QLKT ngày 27/04/2022 yêu cầu thực hiện đúng các quy định pháp luật về kiểm toán

Để chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, ngày 27/04/2022 Bộ Tài chính đã gửi Công văn số...

Bộ Tài chính gửi công văn tới các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán về thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán

Thực hiện ý kiến chị đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó yêu cầu Bộ...

Hướng dẫn mới về trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán

Ngày 7/4/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng...

Áp dụng Chứng chỉ phối hợp ACCA-VACPA về lập Báo Cáo Tài Chính quốc tế tại Việt Nam: Ươm mầm lợi thế cho sinh viên các trường đại học

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5/2022, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cùng Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) đã tiến hành ký kết thoả thuận hợp...

Sẽ kiểm tra công ty kiểm toán để tăng chất lượng thông tin tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nước cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán đang tăng cường rà soát các báo cáo tài chính kiểm toán...

Chính phủ ra Công điện số 304/CĐ-TTg về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp theo đúng chủ trương của Nhà nước về phát triển cân bằng giữa thị trường vốn và...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 55)