Tin trong nước

Ban Thường trực, Ban Chấp hành VACPA họp trực tuyến phiên họp lần thứ 4 Nhiệm kỳ V

Trong 2 ngày 14 - 15/7/2021, Ban Thường trực và Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp trực tuyến phiên toàn thể lần thứ 04 - nhiệm kỳ V do ông Phạm Sỹ...

VACPA tham gia Hội thảo khoa học trực tuyến “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố thông tin trong bối cảnh hiện nay”

Sáng ngày 17/7/2021, Trường Đại học Nha Trang và Đại học Đà Lạt đồng phối hợp tổ chức trực tuyến “Hội thảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hiệu quả tài chính, công bố...

VACPA tham dự các Hội thảo trực tuyến do Liên đoàn kế toán Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức

Nằm trong chuỗi hoạt động bên lề cuộc họp thường niên của Liên đoàn Kế toán Châu Á - Thái Bình Dương (CAPA), trong 02 ngày 07 và 08/7/2021, đại diện của VACPA, TS. Trần...

Kế hoạch soạn thảo 20 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2021

Thực hiện Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập, Quyết định số 443/QĐ-BTC ngày 01/03/2010 của Bộ Tài Chính ban hành...

Các chuyên gia tài chính kế toán của Đông Nam Á có thể duy trì vai trò nâng cao của mình do đại dịch, nhưng đa số không cho rằng vị thế này sẽ kéo dài

Bộ phận tài chính cần thuyết phục tổ chức, doanh nghiệp về vai trò chiến lược của mình để thúc đẩy thành công của tổ chức, doanh nghiệp

Ban Kiểm tra VACPA họp và làm việc với lãnh đạo VACPA

Theo kế hoạch công tác định kỳ, sáng ngày 07/7/2021, tại Hà Nội, Ban Kiểm tra của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có cuộc họp với lãnh đạo VACPA để triển...

VACPA tổ chức thành công khóa đào tạo trực tuyến “Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu” dành cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tháng 06/2021)

Tiếp nối các các khóa đào tạo thực hành trong các năm trước, nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam...

VACPA tổ chức thành công cuộc họp trực tuyến (lần thứ nhất) Ban nghiên cứu, soạn thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (CMKiT) năm 2021

Ngày 29/06/2021, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến (lần thứ nhất) Ban nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực kiểm toán (CMKiT) Việt Nam năm 2021 (sau đây gọi...

Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý...

HỘI VIÊN VÀ VACPA ỦNG HỘ ĐỢT 1 QUỸ VẮC XIN PHÒNG COVID 19

Hưởng ứng đợt vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia đóng góp ủng hộ...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 48)