Tin trong nước

VACPA huy động nhân sự để triển khai nhiệm vụ Ban nghiên cứu, soạn thảo Chuẩn mực nghề nghiệp năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập và hợp đồng giao việc số 170723/BTC-QLKT với Bộ Tài chính, năm 2023,...

Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ

Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Thông tư số 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn mới nhất về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2023-TT-BTC ngày 17/5/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch...

VACPA tổ chức khóa đào tạo “Đào tạo nghiệp vụ kế toán, kiểm toán cho công chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước năm 2023”

Tiếp tục triển khai Biên bản hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2021-2025, trong các ngày 09/05/2023 và 09/06/2023 Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)...

VACPA tổ chức phiên họp Tổ Xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (tháng 5 và 6/2023)

Thực hiện kế hoạch xây dựng “Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (CTKTM-BCTC tập đoàn)”, Hội Kiểm toán viên hành nghề...

VACPA tổ chức lớp đào tạo “Hướng dẫn thu thập, trình bày, sắp xếp tài liệu, bằng chứng kiểm toán trong hồ sơ kiểm toán cho trợ lý kiểm toán” cho Kiểm toán viên và Trợ lý KTV tại Tp. Hồ Chí Minh

Để hỗ trợ hội viên, các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT), trợ lý kiểm toán viên lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán kịp thời (trong vòng 60 ngày) sau ngày lập báo cáo...

VACPA phối hợp với Hội Kế toán công chứng Australia tổ chức hội thảo trực tuyến “Rủi ro khí hậu, tài chính xanh và ứng dụng tại Việt Nam”

Với mong muốn cung cấp những thông tin cần thiết và cập nhật mới về các vấn đề liên quan tới rủi ro khí hậu, tài chính xanh và các yếu tố Môi trường, Xã hội...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 63)