Tin trong nước

Chung tay vì quá trình chuyển đổi IFRS của quốc gia, hướng tới giai đoạn áp dụng tự nguyện 2022

Ngày 24/11/2021 - Nhằm Triển khai thực hiện Quyết định số 345/2020/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài...

Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực, bao gồm kế toán, kiểm toán

Ngày 16/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, hải quan, kinh doanh bảo hiểm, kinh...

VACPA phát động Phong trào thi đua “Hội viên VACPA đồng hành cùng ngành Tài chính phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” theo Kế hoạch triển khai ban hành...

VACPA trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) từ năm 2021

Ngày 10 & 11/11/2021, tại phiên họp Hội đồng IFAC thường niên năm 2021 được tổ chức trực tuyến, Hội đồng IFAC đã chính thức bỏ phiếu thông qua việc VACPA trở thành thành viên...

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về nộp, công khai BCTC năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được Công văn số 12951/BTC-QLKT ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính trả lời Công văn số 408-2021/VACPA ngày 27/09/2021 của VACPA về việc gia...

Chúc mừng ngày Kế toán Quốc tế 10/11

Ngày Quốc tế kế toán 10/11 là ngày để những người làm nghề kế toán, kiểm toán có thể nhìn lại những thành tựu, những đóng góp của từng cá nhân...

VACPA tổ chức thành công các cuộc họp trực tuyến thảo luận Dự thảo lần 1 về các Chuẩn mực kiểm toán - Năm 2021

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo 20 chuẩn mực kiểm toán (CMKiT) Việt Nam năm 2021, trong tháng 10/2021, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức 06 cuộc họp trực tuyến...

Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế

Để Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 sớm được triển khai cụ thể, ngày 27/10/2021,...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 52)