Tin quốc tế

5 xu hướng công nghệ trong năm 2021

Đâu sẽ là xu hướng công nghệ mới nhất cho năm nay? Mỗi năm, các công ty tư vấn như Gartner và IDC hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất thông qua các dự...

AICPA và IAASB phát hành ấn phẩm “Các Lưu ý sử dụng Chuyên gia khi Kiểm toán Báo cáo tài chính”

Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA), Ban Chuẩn mực Đạo đức Quốc tế cho Kế toán (IESBA) và Ban Chuẩn mực Kiểm toán và Đảm bảo Quốc tế (IAASB) đã cùng phát hành ấn phẩm...

Tổng hợp tài liệu về kiểm toán trong môi trường đại dịch COVID-19 của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC)

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động sâu sắc cả về đời sống cá nhân lẫn nghề nghiệp của mỗi cá nhân chúng ta. Đối với nghề kiểm toán, sự không chắc chắn và...

Chỉ số niềm tin kinh tế toàn cầu đang ở mức thấp kỷ lục: năm 2018 đầy biến động và kết thúc không khả quan

Theo kết quả mới nhất của Báo cáo về Tình hình Kinh tế Toàn cầu (Global Economic Condidions - GECS) từ ACCA (Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc) và IMA (Viện quản lý kế toán),...

IFAC bầu Tiến sĩ In-Ki Joo làm chủ tịch

Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) đã bầu Tiến sĩ In-Ki Joo của Hàn Quốc làm chủ tịch cho nhiệm kỳ hai năm đến tháng 11 năm 2020.

Chúc mừng ngày Kế toán Kiểm toán Quốc tế 10.11

Nhân ngày Kế toán Kiểm toán Quốc tế 10.11, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các Kế toán viên, Kiểm toán viên...

Một trong 20 Công ty kiểm toán rời khỏi ngành vì cơ chế thị trường

Số lượng người hành nghề kiểm toán tiếp tục giảm với tốc độ nhanh, khi thị trường yêu cầu các điều khoản về quy định và sắc lệnh của phát luật ở cả mức độ thấp nhất và cao nhất. 

PCAOB đưa ra hướng dẫn về công bố tên của Partner phụ trách kiểm toán

Ủy ban Giám sát Công ty Đại chúng Mỹ (PCAOB) đã ban hành tài liệu hướng dẫn nhân viên vào ngày thứ 3 để giúp cho các Công ty kiểm toán thực hiện...

CPA Canada hỗ trợ chiến dịch chống tội trốn thuế và tránh thuế

TORONTO, ngày 11 tháng 4 năm 2016 – Hội Kế toán viên công chứng Canada (CPA Canada) hỗ trợ chính quyền liên bang trong chiến dịch truy quét chống lại việc trốn thuế và tránh...

Các quy tắc kiểm toán độc lập buộc Deloitte phải thu hẹp các hoạt động về bất động sản

Do vấn đề mâu thuẫn lợi ích, Deloitte đã xem xét các hoạt động tư vấn tài sản, bất động sản, công bố một cuộc soát xét mang tính chiến lược và bán một số các bộ...

1234
(Trang 1 / 4)