Tin quốc tế

Tổng hợp tài liệu về kiểm toán trong môi trường đại dịch COVID-19 của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC)

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động sâu sắc cả về đời sống cá nhân lẫn nghề nghiệp của mỗi cá nhân chúng ta. Đối với nghề kiểm toán, sự không chắc chắn và...

Chỉ số niềm tin kinh tế toàn cầu đang ở mức thấp kỷ lục: năm 2018 đầy biến động và kết thúc không khả quan

Theo kết quả mới nhất của Báo cáo về Tình hình Kinh tế Toàn cầu (Global Economic Condidions - GECS) từ ACCA (Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc) và IMA (Viện quản lý kế toán),...

IFAC bầu Tiến sĩ In-Ki Joo làm chủ tịch

Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) đã bầu Tiến sĩ In-Ki Joo của Hàn Quốc làm chủ tịch cho nhiệm kỳ hai năm đến tháng 11 năm 2020.

Chúc mừng ngày Kế toán Kiểm toán Quốc tế 10.11

Nhân ngày Kế toán Kiểm toán Quốc tế 10.11, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các Kế toán viên, Kiểm toán viên...

Một trong 20 Công ty kiểm toán rời khỏi ngành vì cơ chế thị trường

Số lượng người hành nghề kiểm toán tiếp tục giảm với tốc độ nhanh, khi thị trường yêu cầu các điều khoản về quy định và sắc lệnh của phát luật ở cả mức độ thấp nhất và cao nhất. 

PCAOB đưa ra hướng dẫn về công bố tên của Partner phụ trách kiểm toán

Ủy ban Giám sát Công ty Đại chúng Mỹ (PCAOB) đã ban hành tài liệu hướng dẫn nhân viên vào ngày thứ 3 để giúp cho các Công ty kiểm toán thực hiện...

CPA Canada hỗ trợ chiến dịch chống tội trốn thuế và tránh thuế

TORONTO, ngày 11 tháng 4 năm 2016 – Hội Kế toán viên công chứng Canada (CPA Canada) hỗ trợ chính quyền liên bang trong chiến dịch truy quét chống lại việc trốn thuế và tránh...

Các quy tắc kiểm toán độc lập buộc Deloitte phải thu hẹp các hoạt động về bất động sản

Do vấn đề mâu thuẫn lợi ích, Deloitte đã xem xét các hoạt động tư vấn tài sản, bất động sản, công bố một cuộc soát xét mang tính chiến lược và bán một số các bộ...

Ban Sáng kiến Giáo dục IFRS phát hành phần 4 và phần 5 tài liệu giảng dạy IFRS dựa trên khung quy định

Ngày 31/12/2015, Ban Sáng kiến Giáo dục nền tảng IFRS đã ban hành phần 4 và phần 5 tài liệu giảng dạy IFRS dựa trên khung quy định. Phần 4 tập trung vào kế toán hợp nhất kinh doanh...

Ban Chuẩn mực kế toán tài chính của Hoa Kỳ (FASB) và Ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) đã sẵn sàng giới thiệu các chuẩn mực mới

Lãnh đạo của FASB và IASB đang đẩy mạnh việc ban hành Chuẩn mực thuê tài sản và các chuẩn mực khác đã được 2 tổ chức này xây dựng trong hơn 1 thập kỷ qua.

1234
(Trang 1 / 4)