Thông báo

Mời tham dự giải bóng đá VACPA Football Cup 2019

Nhằm phát huy thành công của giải bóng đá VACPA Football Cup,  khuyến khích tinh thần thể thao của các kiểm toán viên, hội viên và tăng cường giao lưu giữa các...

VACPA phát hành Ebook 2.3 Kiểm toán XDCB

Trong các hoạt động rất đa dạng của các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay thì dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đã và đang chiếm...

VACPA PHÁT HÀNH EBOOK 1.10

Dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán đòi hỏi phải cập nhật và tra cứu hàng ngày các văn bản pháp luật hiện hành....

123
(Trang 1 / 3)