Thông báo

Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Ngày 05/05/2020, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 5040/BTC-QLKT ngày 24/04/2020 của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán,...

THÔNG BÁO VỀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN 2019

Ngày 02/06/2020, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam nhận được Thông báo số 16/TB-HĐT ngày 28/05/2020 của Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019 - Bộ Tài...

Thư mời hội viên VACPA tham dự hội thảo “Hội đồng Quản trị kiên tâm với quản lý khủng hoảng thời Covid 19”

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và Deloitte Việt Nam – Hội viên tổ chức VACPA phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hội đồng Quản trị kiên tâm với quản lý khủng hoảng thời...

Khoá học Chứng chỉ Lập Báo cáo Tài chính quốc tế

Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đang được triển khai trên toàn cầu và tiến tới áp dụng ở Việt Nam. Bộ tài chính đã có lộ trình để chuyển dần...

THƯ CHỦ TỊCH VACPA VỀ VIỆC LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN CỦA VACPA

Trước tình hình diễn biến phức tạp và không thể lường trước được của dịch bệnh Covid-19, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam cùng...

1234
(Trang 1 / 4)