Thông báo

VACPA hỗ trợ nhận thay chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên kỳ thi năm 2018 cho các học viên của VACPA

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin chúc mừng các học viên ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên tại VACPA đã đạt yêu cầu kỳ thi kiểm toán...

123
(Trang 1 / 3)