Thông báo

Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018

Ngày 23/08/2018, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam nhận được Thông báo số 01/TB-HĐT ngày 23/08/2018  của Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018 về kỳ thi...

VACPA hợp tác với Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales ICAEW đem tới cơ hội đạt danh vị nghề nghiệp chuyên nghiệp quốc tế “ICAEW Business and Finance Professional” (ICAEW BFP) dành cho các Hội viên VACPA

Danh vị ICAEW Business and Finance Professional (BFP) – “Chuyên gia Kinh doanh và Tài chính” – là sự ghi nhận đối với những người đã đạt được kỹ năng và kiến thức cần thiết...

Hội thẩm định giá mở lớp Ôn thi Thẻ thẩm định viên về giá kỳ thi thứ XIII - năm 2018

Ngày 12/07/2018, Hội Thẩm định giá Việt Nam có Thông báo tổ chức lớp ôn thi Thẻ thẩm định viên về giá lần thứ XIII, thông tin chi tiết như sau:

VACPA phát hành sách "375 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp tái bản lần 1"

Tháng 3/2018, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thực hiện tái bản cuốn sách "375 sơ đồ kế toán doanh nghiệp" sau khi nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích...

123
(Trang 1 / 3)