Thông báo

Chương trình chuyển đổi danh vị CPA

(Dành cho thành viên của các Tổ chức Nghề nghiệp hàng đầu thuộc Liên đoàn Kế toán Quốc tế IFAC): CPA Australia (Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc) là một trong...

VACPA phát hành sách hướng dẫn thực hiện kế toán theo chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Trong tháng 3/2018, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phát hành cuốn sách "207 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp", do nhóm tác...

VACPA phát động phong trào thi đua “Hội viên VACPA tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp kiểm toán”

Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Công văn...

VACPA CHÚC MỪNG 74 HỘI VIÊN CAO CẤP VACPA NĂM 2016

Ngày 06/10/2016, Chủ tịch VACPA đã ký Quyết định số 277-2016/QĐ-VACPA về việc công nhận danh hiệu“Hội viên cao cấp VACPA năm 2016” cho 74 Hội viên VACPA đã có đủ các điều kiện,...

123
(Trang 2 / 3)