Dịch vụ đào tạo

VACPA KHAI MẠC LỚP HỌC CNKT KTV TÍNH GIỜ CHO NĂM 2014

Trong hai ngày 10 và 11/9/2013 tại Hà Nội và ngày 12 và 13/9/2013 tại TP.HCM, VACPA đã tổ chức khai mạc lớp học cập nhật kiến thức KTV đầu tiên tính giờ CNKT cho năm 2014 và để đăng ký hành nghề kiểm toán cho năm 2015. Lớp học mở đầu này đã thu hút...

VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHO TRỢ LÝ CẤP ĐỘ 2 TẠI HÀ NỘI

Nối tiếp chương trình đào tạo cấp độ 1 và thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2013, vừa qua Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa đào tạo thực hành kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu cho trợ lý KTV (cấp độ 2)...

VACPA ĐÀO TẠO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN MỚI CHO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) mới đã bổ sung thêm nhiều quy định và hướng dẫn mới mà thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ. CMKit mới cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải sửa đổi trong các giáo trình...

VACPA tổ chức thành công 02 lớp đào tạo thực hành kiểm toán cho sinh viên từ 06-28/7/2013 tại Hà Nội

Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ các bạn sinh viên tham dự lớp đào tạo thực hành theo hồ sơ kiểm toán mẫu tổ chức trong tháng 5, 6/2013 và theo nguyện vọng, đề nghị của nhiều bạn sinh viên chưa được tham dự, VACPA đã tiếp tục tổ chức 02 lớp...

VACPA TỔ CHỨC 02 KHÓA HỌC "THỰC HÀNH KIỂM TOÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU" DÀNH CHO TRỢ LÝ KTV (CẤP ĐỘ 1)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2013, vừa qua Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công 02 khóa đào tạo trợ lý KTV (cấp độ 1) của các công ty kiểm toán và một số đối tượng quan tâm khác tại Hà Nội từ ngày 13 - 19/06/2013 và...

VACPA KẾT THÚC THÀNH CÔNG LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC NĂM 2013 TẠI ĐÀ NẴNG

Theo kế hoạch cập nhật kiến thức năm 2013, VACPA không dự kiến tổ chức lớp cập nhật kiến thức tại Đà Nẵng, nhưng theo yêu cầu thực tế, VACPA đã bổ xung kế hoạch và tổ chức thành công lớp cập nhật kiến thức tại Đà Nẵng từ ngày 15/6 đến ngày...

VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM 2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức năm 2013, từ ngày 21/5 đến ngày 23/05/2013 tại TP Hồ Chí Minh, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức khóa học cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên người nước ngoài. Lớp học đã thu...

VACPA TỔ CHỨC 02 KHÓA HỌC "THỰC HÀNH KIỂM TOÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU" DÀNH CHO SINH VIÊN

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, hội thảo, tọa đàm năm 2013, căn cứ nhu cầu thực tế, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công 02 khóa đào tạo "Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu" (dành cho sinh viên năm thứ 3, thứ 4)...

VACPA KHAI MẠC KHÓA ĐÀO TẠO, CNKT NĂM 2013

Trong hai ngày 10 và 11/4/2013 tại Hà Nội và ngày 11 và 12/4/2013 tại TP.HCM, VACPA đã tổ chức khai mạc khóa đào tạo, cập nhật kiến thức năm 2013. Khóa đào tạo mở đầu này đã thu hút trên 140 học viên tại Hà Nội và gần 200 học viên tại TP.HCM gồm các...

ĐÀO TẠO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, ban hành và công bố chuẩn mực kế toán Việt Nam (CMKTVN), Bộ Tài chính đã tiếp tục tổ chức đào tạo chuẩn mực kế toán Quốc tế (CMKT QT) đợt 2 từ ngày 11 đến ngày 13/3/2013 do 2 chuyên gia nước ngoài của Công...

1 - 101112131415
(Trang 11 / 15)