Dịch vụ đào tạo

Thông báo Lịch ôn thi Kế toán viên - Kiểm toán viên 2021 - Khu vực Hồ Chí Minh

VACPA thông báo tổ chức lớp ôn thi Kế toán viên 2021 tại Hồ Chí Minh với Lịch học chi tiết & Giảng viên như sau:

Thư mời tham dự lớp CNKT Online 12AB-2021 ngày 08,09/4/2021

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM - VACPA, Trân trọng thông báo tổ chức lớp Cập nhật kiến thức Online 12AB-2021 trong 2 ngày 08 & 09/4/2021. Thông tin lớp CNKT cụ thể dưới đây:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP ÔN THI VÀ TỔNG ÔN CỦA VACPA NĂM 2021

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức đầu tiên và có uy tín trong các khóa đào tạo ôn thi Kiểm toán viên và Kế toán...