Dịch vụ đào tạo

GIỚI THIỆU VỀ LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Thực hiện chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức kiểm toán viên năm 2010 và chương trình hợp tác giữa VACPA và CPA Australia, ngày 25/03/2010, tại Hà Nội; VACPA và CPA A đã tổ chức Hội thảo"Giới thiệu Luật KTĐL", do Tiến sĩ Gary Pflugrath -...

MỜI THAM DỰ GIỚI THIỆU THÔNG TIN VỀ LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Ngày 11/03/2010, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký giấy mời số 915/VACPA, mời Hội viên và kiểm toán viên khu vực phía Bắc tham dự lớp cập nhật kiến thức đầu tiên năm 2010. Nội dung như sau:

CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN THAM GIA THẢO LUẬN LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Ngày 05/02/2010, Bộ Tài chính đã tổ chức thảo luận dự thảo Luật kiểm toán độc lập với đại diện các công ty kiểm toán trong cả nước. Hội thảo do ông Đặng Thái Hùng - Vụ trưởng, bà Hà Ngọc Hà Phó Vụ trưởng Vụ chế độ kế toán và kiểm toán Bộ Tài chính...

HỘI THẢO VỀ CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BBT: VACPA vừa nhận được thông báo (như dưới đây) của Hiệp hội kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) về việc tổ chức đào tạo, hội thảo về "Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa". VACPA xin thông báo thông tin cho các công...

CPA VIỆT NAM TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI

Sau khi tuyển dụng thêm nhân viên của năm 2009, công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPAVN) đã tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới.

KHAI MẠC LỚP HỌC ĐÀO TẠO 'HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪU'

08h00 ngày 27/10/2009 tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ khai mạc lớp học đào tạo "Chương trình kiểm toán mẫu". Đây là lớp học rất đặc biệt, nằm trong chương trình Dự án TF 092507 - "Tăng cường năng lực Hội Kiểm toán viên...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM TỔ CHỨC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN ĐỀ 06 TẠI HÀ NỘI

Thực hiện Kế hoạch cập nhật kiến thức Kiểm toán viên (KTV) năm 2009, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tổ chức lớp học tại Hà Nội theo chuyên đề 06 cụ thể như sau:

VACPA THÔNG BÀO VỀ LỊCH HỌC BÙ MÔN KẾ TOÁN LỚP ÔN THI KTV 09 NGOÀI GIỜ

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) thông báo lịch học bù môn kế toán lớp ôn thi KTV 2009 ngoài giờ hành chính như sau: Tối 30, 31 tháng 07 và cả ngày 01/08/2009.

VACPA BẾ GIẢNG KHOÁ HỌC TẬP TRUNG 3 NGÀY TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM

Ngày 17/07/2009, VACPA đã bế giảng khoá học cập nhật kiến thức năm 2009 tập trung 3 ngày từ 15/07/2007 tại Hà Nội

Đào tạo kế toán - kiểm toán trong thời đại hội nhập và phát triển

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trư000ờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội và kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Kế toán, Kiểm toán của Trường, ngày 29/9/2006 Khoa Kế toán, Kiểm toán trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đã tổ chức Hội thảo Khoa học về...

1 - 101112131415
(Trang 14 / 15)