Dịch vụ đào tạo

Thông báo Lịch ôn thi Kế toán viên - Kiểm toán viên 2021 - Khu vực Hồ Chí Minh

VACPA thông báo tổ chức lớp ôn thi Kế toán viên 2021 tại Hồ Chí Minh với Lịch học chi tiết & Giảng viên như sau:

Thư mời tham dự lớp CNKT Online 12AB-2021 ngày 08,09/4/2021

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM - VACPA, Trân trọng thông báo tổ chức lớp Cập nhật kiến thức Online 12AB-2021 trong 2 ngày 08 & 09/4/2021. Thông tin lớp CNKT cụ thể dưới đây: