Dịch vụ đào tạo

Thư mời tham dự lớp CNKT Online 12AB-2021 ngày 08,09/4/2021

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM - VACPA, Trân trọng thông báo tổ chức lớp Cập nhật kiến thức Online 12AB-2021 trong 2 ngày 08 & 09/4/2021. Thông tin lớp CNKT cụ thể dưới đây:

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ 2021 TẠI HỒ CHÍ MINH

Lớp Ôn thi Chứng chỉ Đại lý Thuế do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Trường Đại học Tôn Đức Thắng (SDTC-TDTU) cùng Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP ÔN THI VÀ TỔNG ÔN CỦA VACPA NĂM 2021

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức đầu tiên và có uy tín trong các khóa đào tạo ôn thi Kiểm toán viên và Kế toán...

1234567891011 - 15
(Trang 3 / 15)