Dịch vụ đào tạo

VACPA TP.HỒ CHÍ MINH KẾT THÚC KHÓA CNKT KTV CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LẦN THỨ 2/2012

Được biết, theo quy chế hành nghề kiểm toán độc lập, mọi KTV hành nghề (người Việt Nam và người nước ngoài) ngoài các điều kiện về tư cách đạo đức, không vi phạm pháp luật, người hành nghề kiểm toán, hàng năm phải thực hiện CNKT 40 giờ/một năm. Từ...

KẾT THÚC TỐT ĐẸP KHÓA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KIỂM TOÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU

Ngày 14/8/2012 tại Hà Nội, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã kết thúc tốt đẹp khóa đào tạo "Thực hành kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu".

MỜI THAM DỰ HỘI THẢO GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, hội thảo, tọa đàm năm 2012,Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có Công văn số 187-2012/VACPA ngày 27/07/2012 về việc mời tham tọa đàm về giải pháp phát triển thị trường Kiểm toán độc lập Việt Nam, cụ thể như...

VACPA TỔ CHỨC LỚP CNKT SỐ 3 NĂM 2012 TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 17-18/4/2012, tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức lớp CNKT năm 2012 số 3a cho Kiểm toán viên và những Học viên khác. Chuyên đề học gồm "Quản lý hiệu quả hoạt động và thẻ điểm cân bằng" được trình bày bởi TS. Raef Lawson- Phó Chủ tịch Hiệp hội kế toán...

LUYỆN THI LẤY CHỨNG CHỈ CPA AUSTRALIA TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG NHANH NHẤT

Hiện nay, Việt Nam đang ngày một phát triển và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt ngành tài chính, kế toán, kiểm toán đang là ngành thu hút trong xu hướng quốc tế. Do vậy, nâng cao năng lực sử dụng nghiệp vụ là chìa khóa thành công...

THÔNG BÁO VỀ CÔNG CỤ 'HỖ TRỢ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH'

Qua kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán tại các công ty, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận thấy nhiều công ty kiểm toán vừa và nhỏ còn thực hiện việc tổng hợp kết quả kiểm toán, lập danh sách bút toán điều chỉnh, lập...

MỜI BẠN SỬ DỤNG SẢN PHẨM 'CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU'

Như đã đưa tin, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường năng lực Hội kiểm toán viên...

HỌP LIÊN BAN ĐÀO TẠO - TƯ VẤN VACPA

Ngày 21/02/2011, tại Văn phòng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại Hà Nội và tại Hồ Chí Minh, Ban Đào tạo và Ban Tư vấn Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến Liên Ban để đánh giá hoạt động Đào tạo - Tư vấn...

XIN Ý KIẾN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN, HỘI VIÊN VỀ CHUYÊN ĐỀ CẬP NHẬT KIẾN THỨC KIỂM TOÁN VIÊN 2011

Ngày 05/01/2011, tại Công văn số 006/2011/VACPA, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có thông báo cho các công ty kiểm toán và kiểm toán, hội viên về dự kiến chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức năm 2011, như sau:

11 - 20212223242526
(Trang 24 / 26)