Dịch vụ đào tạo

Kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức năm 2018 (16/8/2017-15/8/2018)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức (CNKT) năm 2018, Quyết định số 1625/QĐ-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) được tổ...

VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP SINH VIÊN TỪ 25/10 - 2/11/2014 TẠI HÀ NỘI

Căn cứ nhu cầu của các bạn sinh viên, Trung tâm đào tạo và tư vấn kiểm toán viên - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức lớp đào tạo thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu cấp độ cơ bản diễn ra trong các ngày 25,26/10/2014...

VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KIỂM TOÁN THEO HSKTM TẠI HÀ NỘI

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2014, từ ngày 10/7 - 16/7/2014, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa đào tạo thực hành kiểm toán theo hồ sơ kiểm toán mẫu dành cho trợ lý KTV (cấp độ 1) của các công ty kiểm toán và...

VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TẠI TP.HỒ CHÍ MINH LỚP 'CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO KTV NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM 2014'

Từ ngày 28 đến 30/05/2014 tại Tp. Hồ Chí Minh, VACPA đã tổ chức và bế giảng thành công lớp CNKT đầu tiên năm 2014 cho KTV người nước ngoài.

12345678910
(Trang 4 / 10)