Dịch vụ đào tạo

MỜI BẠN SỬ DỤNG SẢN PHẨM 'CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU'

Như đã đưa tin, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường năng lực Hội kiểm toán viên...

HỌP LIÊN BAN ĐÀO TẠO - TƯ VẤN VACPA

Ngày 21/02/2011, tại Văn phòng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại Hà Nội và tại Hồ Chí Minh, Ban Đào tạo và Ban Tư vấn Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến Liên Ban để đánh giá hoạt động Đào tạo - Tư vấn...

XIN Ý KIẾN CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN, HỘI VIÊN VỀ CHUYÊN ĐỀ CẬP NHẬT KIẾN THỨC KIỂM TOÁN VIÊN 2011

Ngày 05/01/2011, tại Công văn số 006/2011/VACPA, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có thông báo cho các công ty kiểm toán và kiểm toán, hội viên về dự kiến chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức năm 2011, như sau:

BẠN CÓ BIẾT? NĂM 2010 CÓ 8 CÔNG TY KIỂM TOÁN SÁP NHẬP THÀNH 4 CÔNG TY

Nhằm nâng cao qui mô công ty, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ (tăng từ lượng đến chất), nhiều công ty kiểm toán nhỏ đã dấy lên phong trào tìm hiểu lẫn nhau để có thể sáp nhập thành công ty lớn hơn về qui mô, tăng số lượng nhân viên và đặc biệt...

VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐỢT HAI ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Trong hai ngày 18 và 19/11/2010 vừa qua, VACPA tại TP.HCM đã tổ chức thành công đợt đào tạo lần hai Chương trình kiểm toán mẫu. Đây là đợt đào tạo nằm trong Kế hoạch cập nhật kiến thức Kiểm toán viên (KTV) năm 2010 và kế hoạch triển khai Dự án "Tăng...

GIỚI THIỆU VỀ LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Thực hiện chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức kiểm toán viên năm 2010 và chương trình hợp tác giữa VACPA và CPA Australia, ngày 25/03/2010, tại Hà Nội; VACPA và CPA A đã tổ chức Hội thảo"Giới thiệu Luật KTĐL", do Tiến sĩ Gary Pflugrath -...

MỜI THAM DỰ GIỚI THIỆU THÔNG TIN VỀ LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Ngày 11/03/2010, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký giấy mời số 915/VACPA, mời Hội viên và kiểm toán viên khu vực phía Bắc tham dự lớp cập nhật kiến thức đầu tiên năm 2010. Nội dung như sau:

CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN THAM GIA THẢO LUẬN LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Ngày 05/02/2010, Bộ Tài chính đã tổ chức thảo luận dự thảo Luật kiểm toán độc lập với đại diện các công ty kiểm toán trong cả nước. Hội thảo do ông Đặng Thái Hùng - Vụ trưởng, bà Hà Ngọc Hà Phó Vụ trưởng Vụ chế độ kế toán và kiểm toán Bộ Tài chính...

HỘI THẢO VỀ CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BBT: VACPA vừa nhận được thông báo (như dưới đây) của Hiệp hội kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) về việc tổ chức đào tạo, hội thảo về "Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa". VACPA xin thông báo thông tin cho các công...

123456789
(Trang 7 / 9)