Dịch vụ đào tạo

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 'ỨNG DỤNG TIẾP THỊ SỐ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI'

Ngày 17/12/2012, tại Hà Nội, cán bộ của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tham dự khóa đào tạo "Ứng dụng tiếp thị số và xúc tiến thương mại" do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Doanh...

HỌP LIÊN BAN ĐÀO TẠO TƯ VẤN VACPA NHIỆM KỲ III

Chiều ngày 11/12/2012, Liên Ban Đào tạo - Tư vấn Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp thảo luận và thông qua chương trình kế hoạch hoạt động đào tạo tư vấn 2012-2013 , do Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Ban Đào tạo - TS Trần Đình Đinh Cường...

VACPA GẶP MẶT MỘT SỐ GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO NHÂN DỊP 20/11/2012

Nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) và để ngày bỏ sự cám ơn những đóng góp và hợp tác quý báu của các giảng viên trong hoạt động đào tạo của Hội trong nhiều năm qua.

MỜI THAM DỰ LỚP ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KIỂM TOÁN THEO HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪU TẠI TP.HCM

Căn cứ nguyện vọng, nhu cầu của các Công ty kiểm toán và những người quan tâm, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức bổ sung lớp đào tạo "Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu" (Cấp độ 1) tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 12/2012....

VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP DÀNH CHO TRỢ LÝ KTV CẤP ĐỘ 1 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Chiều ngày 26/9, khóa đào tạo "Thực hành kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu" dành cho Trợ lý KTV cấp độ 01 ( khóa 2) đã bế giảng tại TP.HCM, với sự góp mặt của các học viên là các trợ lý Kiểm toán viên năm thứ nhất, năm thứ 2 của các công ty...

VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP DÀNH CHO CÁC TRỢ LÝ KTV CẤP ĐỘ 1 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tiếp theo khoá đào tạo ngày 08 - 14/8/2012 tại Hà Nội, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tiếp tục tổ chức thành công khóa đào tạo "Thực hành kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu" dành cho các Trợ lý KTV cấp độ 01 tại TP.HCM từ...

VACPA TP.HỒ CHÍ MINH KẾT THÚC KHÓA CNKT KTV CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LẦN THỨ 2/2012

Được biết, theo quy chế hành nghề kiểm toán độc lập, mọi KTV hành nghề (người Việt Nam và người nước ngoài) ngoài các điều kiện về tư cách đạo đức, không vi phạm pháp luật, người hành nghề kiểm toán, hàng năm phải thực hiện CNKT 40 giờ/một năm. Từ...

KẾT THÚC TỐT ĐẸP KHÓA ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KIỂM TOÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU

Ngày 14/8/2012 tại Hà Nội, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã kết thúc tốt đẹp khóa đào tạo "Thực hành kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu".

MỜI THAM DỰ HỘI THẢO GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, hội thảo, tọa đàm năm 2012,Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có Công văn số 187-2012/VACPA ngày 27/07/2012 về việc mời tham tọa đàm về giải pháp phát triển thị trường Kiểm toán độc lập Việt Nam, cụ thể như...

VACPA TỔ CHỨC LỚP CNKT SỐ 3 NĂM 2012 TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 17-18/4/2012, tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức lớp CNKT năm 2012 số 3a cho Kiểm toán viên và những Học viên khác. Chuyên đề học gồm "Quản lý hiệu quả hoạt động và thẻ điểm cân bằng" được trình bày bởi TS. Raef Lawson- Phó Chủ tịch Hiệp hội kế toán...

1234567891011 - 11
(Trang 8 / 11)