Dịch vụ đào tạo

Kết thúc khoá học cập nhật kiến thức CPA 2006 tại TP.HCM

Ngày 28/07/2006, khoá học cập nhật kiến thức CPA năm 2006 tại Tp.HCM đã kết thúc tốt đẹp. Ông Bùi Văn Mai - Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán Bộ Tài chính, Chủ tịch VACPA đã phát biểu tổng kết lớp học và cấp giấy chứng nhận tham dự khoá học...

Khai mạc khoá học cập nhật kiến thức KTV năm 2006 tại TP.HCM

Sau khi tổ chức thành công khoá cập nhật kiến thức cho KTV các tỉnh phía Bắc năm 2006 tại Hà Nội, ngày 24/07/2006, tại Tp Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tiếp tục tổ chức và khai mạc khoá học cập nhật kiến...

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức học ôn thi Kiểm toán viên năm 2006.

Nhằm hỗ trợ cho các thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi Kiểm toán viên Nhà nước năm 2006, VACPA sẽ tổ chức học ôn thi Kiểm toán viên tại Hà Nội từ ngày 22/5/2006 đến ngày 22/6/2006 và tại Tp Hồ Chí Minh từ ngày 4/8/2006. VACPA xin được thông báo và kính...

123456789(Trang 9 / 9)