Dịch vụ đào tạo

Khai mạc khoá học cập nhật kiến thức KTV năm 2006 tại TP.HCM

Sau khi tổ chức thành công khoá cập nhật kiến thức cho KTV các tỉnh phía Bắc năm 2006 tại Hà Nội, ngày 24/07/2006, tại Tp Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tiếp tục tổ chức và khai mạc khoá học cập nhật kiến...

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức học ôn thi Kiểm toán viên năm 2006.

Nhằm hỗ trợ cho các thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi Kiểm toán viên Nhà nước năm 2006, VACPA sẽ tổ chức học ôn thi Kiểm toán viên tại Hà Nội từ ngày 22/5/2006 đến ngày 22/6/2006 và tại Tp Hồ Chí Minh từ ngày 4/8/2006. VACPA xin được thông báo và kính...

123456789(Trang 9 / 9)