Dịch vụ đào tạo

Lớp ôn thi Kiểm toán viên, Kế toán viên trực tuyến năm 2022

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức đầu tiên và có uy tín trong các khóa đào tạo ôn thi Kiểm toán viên, Kế toán viên. Với...

VACPA KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN TẠI HÀ NỘI

Đáp ứng mong muốn của nhiều học viên được học trực tiếp sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức trở lại khóa ôn thi Kiểm...

1234567891011 - 20
(Trang 10 / 26)