Lớp ôn thi lấy chứng chỉ KTV

Thông báo tổ chức lớp ôn thi Kế toán viên 2021 - tại TP Nha Trang

VACPA thông báo tổ chức lớp ôn thi Kế toán viên 2021 tại Nha Trang với Lịch học chi tiết & Giảng viên như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP ÔN THI VÀ TỔNG ÔN CỦA VACPA NĂM 2021

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức đầu tiên và có uy tín trong các khóa đào tạo ôn thi Kiểm toán viên và Kế toán...

1(Trang 1 / 1)