Lớp ôn thi lấy chứng chỉ KTV

VACPA KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN TẠI HÀ NỘI

Đáp ứng mong muốn của nhiều học viên được học trực tiếp sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức trở lại khóa ôn thi Kiểm...

1234
(Trang 2 / 4)