Lớp ôn thi lấy chứng chỉ KTV

Thông báo kế hoạch tổ chức lớp ôn thi Kiểm toán viên năm 2022

Giúp các thí sinh chuẩn bị kiến thức cũng như kỹ năng làm bài thi cho kỳ thi Kiểm toán viên năm 2021 và 2022, VACPA tiếp tục mở các lớp ôn thi Kiểm toán viên với kế...

1234
(Trang 2 / 4)