Lớp ôn thi lấy chứng chỉ KTV

Thông báo kế hoạch tổ chức lớp ôn thi Kiểm toán viên năm 2022

Giúp các thí sinh chuẩn bị kiến thức cũng như kỹ năng làm bài thi cho kỳ thi Kiểm toán viên năm 2021 và 2022, VACPA tiếp tục mở các lớp ôn thi Kiểm toán viên với kế...

Thông báo kế hoạch tổ chức lớp ôn thi Kế toán viên năm 2022

Giúp các thí sinh chuẩn bị kiến thức cũng như kỹ năng làm bài thi cho kỳ thi Kế toán viên năm 2021 và 2022, VACPA tiếp tục mở các lớp ôn thi Kế toán viên với kế hoạch...

Lớp tổng ôn trực tuyến dành cho kỳ thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2020 (Kỳ thi đã bị hoãn do dịch Covid-19)

Do dịch bệnh Covid-19, kỳ thi KIỂM TOÁN VIÊN và KẾ TOÁN VIÊN năm 2020 đã không tổ chức được theo kế hoạch dự kiến. Hiểu được khó khăn của các thí sinh sau thời gian dài...

Thông báo Lịch ôn thi Kế toán viên - Kiểm toán viên 2021 - Khu vực Hồ Chí Minh

VACPA thông báo tổ chức lớp ôn thi Kế toán viên 2021 tại Hồ Chí Minh với Lịch học chi tiết & Giảng viên như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP ÔN THI VÀ TỔNG ÔN CỦA VACPA NĂM 2021

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức đầu tiên và có uy tín trong các khóa đào tạo ôn thi Kiểm toán viên và Kế toán...

1234
(Trang 3 / 4)