Đào tạo khác

VACPA tham gia tọa đàm, chia sẻ với sinh viên năm cuối khoa kế toán - kiểm toán của Học Viện Ngân hàng về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Tiếp nối các khóa tọa đàm, chia sẻ về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong các năm trước, nhằm tăng cường hợp tác giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Học...

1(Trang 1 / 1)