Lớp đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh

Thư mời tham dự lớp CNKT 03B-2019 tại TP.HCM ngày 20-21/12/2018

Link hướng dẫn đăng ký học online: Tại đây!

Thư mời tham dự Lớp CNKT 02B-2019 tại TP.HCM ngày 22-23/11/2018

Link hướng dẫn đăng ký học online: Tại đây!

1(Trang 1 / 1)