Kiểm soát chất lượng

CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN LỚN CHƯA PHẢI ĐÃ HOÀN THIỆN

Kết quả kiểm toán ngân hàng và công ty niêm yết được thực hiện bởi các đơn vị có liên kết với 6 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (PwC, KPMG, Deloitte, EY, BDO và Grant Thornton) đều có điểm không hoàn thiện.

QUY ĐỊNH VỀ LUÂN CHUYỂN KIỂM TOÁN CỦA ARGENTINA

Các công ty kiểm toán từ lớn đến nhỏ tại Argentina đã tập hợp lại để cùng thuyết phục Chính phủ xem xét thay đổi những quy định kiểm toán ban hành vào tháng 9/2013, trong đó quy định luân chuyển hãng kiểm toán 3 năm một lần và luân chuyển chủ phần...

SEC MỸ - ĐÌNH CHỈ CỰU GIÁM ĐỐC RỦI RO CỦA DELOITTE VÌ VI PHẠM NGUYÊN TẮC NGHỀ NGHIỆP

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa đình chỉ ông Janmes T. Adams (62 tuổi), cựu Giám đốc rủi ro của Deloitte giai đoạn 2005-2010.

CỰU CHỦ PHẦN HÙN KPMG BỊ TUYÊN ÁN 14 THÁNG TÙ

Cuối tháng 4/2014, Tòa án Liên bang Los Angeles đã tuyên án 14 tháng tù đối với cựu chủ phần hùn KPMG- Scott London vì những hoạt động nội gián của ông này.

MALAYSIA: CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN BỊ CẢNH CÁO

Báo cáo đánh giá giai đoạn 2009-2013 của Viện kế toán Malaysia (MIA) đã cảnh cáo các công ty kiểm toán tại Malaysia đã không thực hiện đầy đủ việc lưu giữ các tài liệu kiểm toán và tài liệu làm việc.

15 KIỂM TOÁN VIÊN BỊ ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG NĂM 2014

Ngày 14/01/2014, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận từ Bộ Tài chính Quyết định từ số 3297/QĐ-BTC đến 3311/QĐ-BTC ngày 31/12/2013 về việc đình chỉ hành nghề kiểm toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 đối với 15 kiểm toán viên,...

SIẾT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

Chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán sẽ được siết chặt theo quy định mới tại Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 18/01/2014.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 2013

Thực hiện Kế hoạch KSCL 2013, được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, từ ngày 07/10/2013 đến 28/11/2013, VACPA đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 15 trên tổng số 88 Công ty kiểm toán tự kiểm tra và nộp báo cáo kết quả tự kiểm tra cho VACPA. Căn cứ kết quả...

VACPA TỔ CHỨC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn số 12721/BTC-CĐKT ngày 23/9/2013, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), đã triển khai hoạt động KSCL dịch vụ năm 2013 tại 15 Công ty kiểm toán trong cả nước.

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Ngày 23/9/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định gồm 4 Chương, 45 Điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức...

123456
(Trang 2 / 6)