Kiểm soát chất lượng

CẦN "BÊU GƯƠNG" DOANH NGHIỆP XEM NHẸ VIỆC BÁO CÁO THÔNG TIN

Ngày 28-3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UB) đã công bố việc xử phạt vi phạm hành chính năm doanh nghiệp (DN) niêm yết do vi phạm chế độ báo cáo và công bố thông tin. Đó là các công ty gồm Thủy điện Nà Lơi, Sông Đà 6.06, Tập đoàn Thái Hòa, Gạch men...

HOANG MANG CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU SAU KIỂM TOÁN

Một điều đáng lo ngại là tình trạng chênh lệch báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán đang khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

VIS: GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS - HOSE) vừa giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2011.

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC KIỂM TOÁN VIÊN

Ngày 4/1/2012, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban haÌ€nh các Quyết định số 05/QĐ-UBCK, 06/QĐ-UBCK và 07/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Kiểm toán viên Nguyễn Hồng Quang (Công ty TNHH BDO Việt Nam), Nguyễn Phương Lan Anh (Công ty...

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC PHÊ BÌNH 11 CÔNG TY KIỂM TOÁN

Ngày 28/11/2011 Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã nhận được công văn số 3981/UBCK-QLPH đến công văn số 3991/UBCK-QLPH ngày 24/11/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê bình, nhắc nhở 11 Công ty kiểm toán có sai sót khi kiểm toán...

VACPA KẾT THÚC ĐỢT KIỂM TRA CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011

Ngày 29/10/2011 vừa qua, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam(VACPA) vừa kết thúc đợt kiểm tra chất lượng dịch vụ các công ty kiểm toán năm 2011.

DANH SÁCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 30 CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011

Ngày 15/9/2011, tại Công văn số 251-2011/VACPA, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã công bố danh sách kiểm tra chất lượng dịch vụ và hoạt động của 30 công ty kiểm toán năm 2011, như sau:

QUAN NGẠI VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

Chất lượng không đảm bảo của nhiều công ty kiểm toán đang đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.

TIN TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Gần đây có một số bạn đọc và Hội viên gửi email và gọi điện thoại đến Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) hỏi về việc các Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán...

VACPA PHÊ BÌNH 7 CÔNG TY NỘP BÁO CÁO CHẬM

Đợt kiểm tra chất lượng năm 2010 đã kết thúc từ 30/10/2010. Theo mục II, phần 1 của Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định của Chính phủ về kiểm toán độc lập năm 2010 và tình hình thực hiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, trách nhiệm của đơn...

123456
(Trang 5 / 6)