Kiểm soát chất lượng

KHIỂN TRÁCH VÀ CẢNH CÁO HỘI VIÊN SAU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2010

Căn cứ kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ năm 2010 tại 20 công ty kiểm toán, bước đầu Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã xử lý kỷ luật 09 hội viên đang làm việc tại 3 công ty kiểm toán vì chưa tuân thủ nghiêm túc hệ thống chuẩn mực kiểm toán...

BẠN CÓ BIẾT? SAI PHẠM VỀ KIỂM TOÁN SẼ BỊ XỬ PHẠT TỪ 30 TRIỆU ĐỒNG ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG!

Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đã có qui định về xử phạt vi phạm hành chính về kiểm toán, như sau:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT 2010

Vừa qua, Báo Đầu tư chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã phối hợp tổ chức cuộc bình chọn "Báo cáo thường niên tốt nhất 2010".

HÃY CẢNH GIÁC VỚI HÀNH VI MỚI VI PHẠM ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN!

Ngày 20/07/2010, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được tin từ một công ty kiểm toán (A) thông báo rằng: "Công ty vô cùng ngạc nhiên khi nhận được 1 phong bì thư trả lại người gửi do địa chỉ bị sai nên không có người nhận".

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI TRÌNH VÀ XỬ LÝ SAI PHẠM VỀ ĐKHN KIỂM TOÁN NĂM 2010

Ngày 30/06/2010, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có công văn số 1010/VACPA thông báo kết quả giải trình và xử lý "nghiêm khắc phê bình" sai phạm về ĐKHN kiểm toán năm 2010.

VACPA TIẾP TỤC THẢO LUẬN CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM ĐỢT 2

Tiếp tục triển khai kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phù hợp với chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

123456(Trang 6 / 6)