Nghiên cứu & Chuyên môn

Tác động của dịch COVID-19 và vận dụng VAS và IFRS trong việc trình bày báo cáo tài chính

Các Chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS), Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế Toán Quốc tế (IAS) sau đây gọi chung là VFRS. VFRS yêu cầu các ảnh...

Các chuẩn mực dịch vụ đảm bảo bắt kịp với báo cáo phi tài chính

Tại cuộc họp tháng 3 năm 2021 vào tuần trước, IAASB đã phê duyệt Hướng dẫn về việc áp dụng ISAE 3000 (ban hành lại) cho các hợp đồng đảm bảo với Báo cáo bên ngoài mở...

COVID19 và câu chuyện chất lượng kiểm toán

Việt Nam đã rất thành công với việc kiểm soát COVID 19 trong cộng đồng, tuy nhiên, không nhiều thì ít COVID19 đã ảnh hưởng đến công việc của kiểm toán viên. Đối với...

Covid-19 cản bước IFRS

Đại dịch Covid-19 phần nào làm chậm lại kế hoạch áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), đòi hỏi doanh nghiệp phải có cách tiếp cận thực tiễn và hiệu quả với lộ...

Vận dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế để lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam

Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược cho sự phát triển kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu: Tạo lập hệ thống kế toán - kiểm toán hoàn chỉnh; Xây...

Tài liệu hỗ trợ: Sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động (Automated tools & Techniques-ATT) trong thực hiện các thủ tục kiểm toán

Ngày 28/9/2020, Nhóm Công tác Công nghệ (The Technology Working Group) của Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Đảm bảo Quốc tế (IAASB) đã công bố tài liệu hỗ trợ hướng dẫn (không...

Nhân tố ảnh hướng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp công nghiệp – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Mọi ngành nghề, trong đó ngành công nghiệp, là ngành kinh tế trọng điểm, có vai trò đặc biệt đối với nền kinh tế. Đặc biệt, Việt Nam là nước đang phát triển nên ngành...

Kế toán và những rào cản từ công nghệ blockchain

Liệu blockchain có khả năng cải tiến kế toán? Liệu những lợi ích còn chưa hiện hữu của nó có xứng đáng với chi phí đã bỏ ra? Hãy cùng tìm hiểu ngay.

Những kỹ năng tạo ảnh hưởng hàng đầu cần có ở một kế toán viên

Kế toán viên luôn được yêu cầu phải trang bị cho mình những kỹ năng tạo ra ảnh hưởng, nhưng làm thế nào để đạt được những kỹ năng đó? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới...

1234567891011 - 20
(Trang 3 / 68)