Nghiên cứu & Chuyên môn

Chuẩn mực kế toán mới làm thay đổi các quy tắc về thuê thiết bị CNTT

Chuẩn mực kế toán mới về cho thuê tài sản của Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính (FASB) vừa được thông báo hồi đầu năm nay sẽ yêu cầu các công ty đại chúng ghi nhận...

Công bố tên Partner phụ trách - Giúp nâng cao chất lượng kiểm toán

Nghiên cứu cho thấy có điều đặc biệt khi các thành viên của Ủy ban kiểm toán trong các công ty đóng vai trò tương tự với Partner phụ trách trong công ty kiểm...

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 16 - Chuẩn mực cho thuê tài sản mới - sẵn sàng cho sự thay đổi lớn về kế toán

Trong năm qua, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) công bố chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 16 – Chuẩn mực kế toán thuê tài sản (IFRS16) mới sẽ thay thế Chuẩn mực kế...

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 15 một năm nữa có hiệu lực

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến ngày bắt đầu có hiệu lực của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9 – Công cụ tài chính và Chuẩn mực báo...

Xây dựng kiểm toán nội bộ: Đừng để nước đến chân mới nhảy

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng và sự hoàn thiện khung pháp lý về kiểm toán nội bộ (KTNB), nhu cầu nhân lực KTNB chất lượng cao tại Việt Nam...

Ông Ngô Đức Đoàn, Tổng giám đốc AASC: Hội nhập không đổi màu

Mỗi khi chưa thông hiểu những thuật ngữ, con số loằng ngoằng trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, tôi thường cầu cứu các chuyên gia của Hãng Kiểm toán AASC. Nhưng cuộc...

Những thách thức hàng đầu của ngành kế toán, kiểm toán hiện nay trên toàn cầu

Vấn đề nào làm cho những người hành nghề kế toán, kiểm toán lo lắng trên toàn thế giới? Thật ngạc nhiên, có những điều tương tự xảy ra ở các quốc gia khác nhau! Làm...

Lựa chọn dịch vụ đúng: So sánh dịch vụ kiểm toán, soát xét, tổng hợp thông tin tài chính và thực hiện thủ tục thỏa thuận trước

Các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và liên tục thay đổi. Nhiệm vụ của kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp là hỗ trợ...

Vai trò quan trọng của kế toán đối với sự tăng trưởng toàn cầu

Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò nghề nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)  

1234567891011 - 20
(Trang 4 / 65)