Nghiên cứu & Chuyên môn

Nâng cao độ tin cậy và chất lượng của bản cáo bạch

Trong bản cáo bạch bao gồm các thông tin tài chính quá khứ được trích dẫn hoặc tổng hợp hoặc được tính toán từ thông tin của BCTC đã được kiểm toán. Thông tin...

Kinh nghiệm kiểm toán nội bộ cho Việt Nam

Nhân chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 2017, TS. AJ Purcell - Trưởng ban kiếm toán nội bộ của CPA Australia đã chia sẻ kinh nghiệm Kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc...

ICAEW: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng chưa được kỹ thuật số hóa

Nghiên cứu mới của ICAEW chỉ ra rằng, các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể không nằm trong kế hoạch kỹ thuật số hóa các giao dịch thuế của chính phủ.

Kiểm toán viên có thể bị ảnh hưởng bởi những mong muốn của ban giám đốc

Theo một nghiên cứu của Đại học Missouri, số lượng thông tin do ban giám đốc của một công ty cung cấp cho các kiểm toán viên độc lập có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của họ.

Các thượng nghị sĩ tái giới thiệu dự luật để thiết lập các quy định về kỷ luật của Ủy ban giám sát kế toán các công ty đại chúng (PCAOB)

Các thượng nghị sĩ Jack Reed, D-R.I, và Chuck Grassley, R-Iowa đã tái giới thiệu dự luật để thiết lập các quy định về kỷ luật của PCAOB đối với kiểm toán viên và các công ty kiểm...

Sự rõ ràng hơn với “Các vấn đề kiểm toán quan trọng (Key Audit Matters-KAMs)”

Theo các chuyên gia ở Malaysia thì : Việc đưa vào đoạn “Các vấn đề kiểm toán quan trọng” (KAMs), với chú thích về những vấn đề trọng yếu nhất trong cuộc kiểm toán của...

Gần 75% các quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) áp dụng nguyên tắc kế toán dồn tích – theo một nghiên cứu gần đây của IFAC và OECD

Gần ¾ các nước thuộc tổ chức OECD đã áp dụng nguyên tắc kế toán kế toán dồn tích cho Báo cáo tài chính năm và hơn ¼ các nước hiện đã lập...

Tương lai ngành kế toán: 3 sự thay đổi chính và ảnh hưởng đến đào tạo và nghiên cứu

Ngành kế toán-kiểm toán sẽ phải đối mặt với những thay đổi lớn trong vòng 3 thập kỷ tới. Vì vậy mà các tổ chức nghề nghiệp, các hội viên kế toán-kiểm toán và...

Kế toán quản trị đánh giá tác động tiêu cực do hiện tượng ấm lên toàn cầu

Vấn đề ấm lên toàn cầu hiện nay không chỉ là mối quan tâm của các nhà môi trường. Theo một cuộc khảo sát mới đây, gần hai phần ba các nhà kế toán quản trị cho rằng...

Thế hệ Kế toán-Kiểm toán viên kế tục

Người ta đã viết về "Thế hệ mới " hoặc "Thế hệ kế tục", những điều gì tác động liên quan đối với nghề kế toán-kiểm toán ?  Tháng tư năm 2016, Hiệp hội Kế toán Công...

1234567891011 - 20
(Trang 6 / 68)