Nghiên cứu & Chuyên môn

VACPA - ICAEW mối quan hệ hợp tác bền chặt vì mục tiêu phát triển ngành nghề

Ra đời như yêu cầu tất yếu của cơ chế thị trường và phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực...

Ngành kiểm toán độc lập Việt Nam đang hội nhập sâu với quốc tế

Thay mặt Hiệp hội kế toán công chứng Australia, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt tới các tất cả các quí vị và lời cảm ơn chân thành nhất đếnban lãnh đạo Hội Kiểm toán...

Chặng đường hợp tác và phát triển

Thay mặt ACCA, Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Bộ Tài Chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhân sự kiện đặc biệt - 25 năm thành lập và phát triển...

Chúng tôi mong muốn thị trường kiểm toán độc lập ở Việt Nam được tiếp tục cải thiện

Tổng quan<br> Trong thời gian hơn 25 năm hoạt động, ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam đã có những phát triển lớn mạnh về chất cũng như về lượng. Luật kiểm toán độc lập năm 2011 là văn bản...

Lợi ích của việc tham gia hội viên hội nghề nghiệp về kiểm toán ở Việt Nam

Những năm gần đây, nền kinh tế thị trường tại Việt Nam ngày càng triển với xu hướng hội nhập toàn cầu. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế, ngành nghề nào cũng hình...

AASC – 25 năm đồng hành cùng ngành kiểm toán độc lập Việt Nam, Khát vọng và Tự hào

Sau 25 năm trưởng thành và phát triển, ngành kiểm toán độc lập của Việt Nam đã tạo dựng vị thế vững chắc trong nền kinh tế, góp phần xây dựng một thị trường tài chính minh bạch,...

Chuẩn mực nghề nghiệp trong 25 năm hoạt động kiểm toán độc lập - Góp phần tăng cường chất lượng dịch vụ kiểm toán

Trong hoạt động kiểm toán độc lập (KTĐL), điều quan trọng nhất là trách nhiệm của kiểm toán viên (KTV) và doanh nghiệp kiểm toán (DNKT) đối với tất cả các tổ chức, cá nhân sử dụng...

Vai trò của công ty kiểm toán nước ngoài trong 25 năm hoạt động của kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã qua 25 năm hình thành và phát triển. Một phần tư thế kỷ là quãng thời gian còn rất khiêm tốn so với lịch sử hàng trăm năm...

Deloitte Việt Nam 25 năm chặng đường tiên phong

Ngành kiểm toán độc lập Việt Nam phát triển mạnh mẽ qua 25 năm cùng với sự phát triển của Kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng của Kinh tế Việt Nam. Deloitte Việt Nam (tiền thân là...

Cập nhật chuẩn mực kế toán Việt Nam phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế với việc góp phần tăng cường chất lượng báo cáo tài chính được kiểm toán

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, báo cáo tài chính (BCTC) doanh nghiệp (DN) được minh bạch với chất lượng cao, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực kế toán (CMKT) quốc tế là nền tảng cho một...

1234567891011 - 20
(Trang 6 / 65)