Nghiên cứu & Chuyên môn

Đào tạo nhân lực cho ngành kiểm toán cần một cách tiếp cận mới

Kiểm toán độc lập tại Việt Nam đã hình thành và phát triển 25 năm, một thời gian đủ dài để phát triển các nền tảng vững chắc của hoạt động này. Tuy nhiên, tình trạng...

Một số ý kiến về vấn đề đào tạo kế toán, kiểm toán bậc đại học đáp ứng xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

Với việc gia nhập WTO trong những năm qua và gần đây gia nhập AEC và TPP, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội cho việc đầu tư và phát triển nền kinh tế nhưng đồng thời cũng đứng trước nhiều thử thách cần...

Đào tạo chuyên ngành kiểm toán của trường Đại học Kinh tế quốc dân phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế

Thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực kiểm toán phục vụ cho quá trình hội nhập và phát triển nền kinh tế theo định hướng thị trường ở Việt Nam, đào tạo kiểm toán tại Trường Đại học...

Hợp tác giữa CIMA và VACPA tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm toán tại Việt Nam

Trải qua 25 năm phát triển, ngành nghề kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu vô cùng to lớn,góp phần xây dựng môi trường kinh doanh...

VACPA - ICAEW mối quan hệ hợp tác bền chặt vì mục tiêu phát triển ngành nghề

Ra đời như yêu cầu tất yếu của cơ chế thị trường và phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực...

Ngành kiểm toán độc lập Việt Nam đang hội nhập sâu với quốc tế

Thay mặt Hiệp hội kế toán công chứng Australia, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt tới các tất cả các quí vị và lời cảm ơn chân thành nhất đếnban lãnh đạo Hội Kiểm toán...

Chặng đường hợp tác và phát triển

Thay mặt ACCA, Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Bộ Tài Chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhân sự kiện đặc biệt - 25 năm thành lập và phát triển...

Chúng tôi mong muốn thị trường kiểm toán độc lập ở Việt Nam được tiếp tục cải thiện

Tổng quan<br> Trong thời gian hơn 25 năm hoạt động, ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam đã có những phát triển lớn mạnh về chất cũng như về lượng. Luật kiểm toán độc lập năm 2011 là văn bản...

Lợi ích của việc tham gia hội viên hội nghề nghiệp về kiểm toán ở Việt Nam

Những năm gần đây, nền kinh tế thị trường tại Việt Nam ngày càng triển với xu hướng hội nhập toàn cầu. Để đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế, ngành nghề nào cũng hình...

AASC – 25 năm đồng hành cùng ngành kiểm toán độc lập Việt Nam, Khát vọng và Tự hào

Sau 25 năm trưởng thành và phát triển, ngành kiểm toán độc lập của Việt Nam đã tạo dựng vị thế vững chắc trong nền kinh tế, góp phần xây dựng một thị trường tài chính minh bạch,...

1234567891011 - 20
(Trang 7 / 66)