Nghiên cứu & Chuyên môn

Chuẩn mực nghề nghiệp trong 25 năm hoạt động kiểm toán độc lập - Góp phần tăng cường chất lượng dịch vụ kiểm toán

Trong hoạt động kiểm toán độc lập (KTĐL), điều quan trọng nhất là trách nhiệm của kiểm toán viên (KTV) và doanh nghiệp kiểm toán (DNKT) đối với tất cả các tổ chức, cá nhân sử dụng...

Vai trò của công ty kiểm toán nước ngoài trong 25 năm hoạt động của kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã qua 25 năm hình thành và phát triển. Một phần tư thế kỷ là quãng thời gian còn rất khiêm tốn so với lịch sử hàng trăm năm...

Deloitte Việt Nam 25 năm chặng đường tiên phong

Ngành kiểm toán độc lập Việt Nam phát triển mạnh mẽ qua 25 năm cùng với sự phát triển của Kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng của Kinh tế Việt Nam. Deloitte Việt Nam (tiền thân là...

Cập nhật chuẩn mực kế toán Việt Nam phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế với việc góp phần tăng cường chất lượng báo cáo tài chính được kiểm toán

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, báo cáo tài chính (BCTC) doanh nghiệp (DN) được minh bạch với chất lượng cao, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực kế toán (CMKT) quốc tế là nền tảng cho một...

Kiểm toán độc lập ngày càng trở lên quan trọng trong nền kinh tế thị trường Việt Nam

Kiểm toán độc lập thực sự là quan trọng nên đã phát triển lớn mạnh trong 25 năm qua Năm 1990, một nhà đầu tư nước ngoài từ Hồng Kông trong khi làm việc với Tôi - khi đó...

Mô hình tổ chức hội nghề nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam và vị thế của VACPA đối với hoạt động kiểm toán độc lập

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngành kiểm toán độc; Hội tư vấn thuế Việt Nam xin gửi đến VACPA - Hội nghề nghiệp của các kiểm toán viên hành nghề độc lập lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Nhân sự...

Một số ý kiến về cập nhật chuẩn mực kế toán Việt Nam cho phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế

Hiện nay, báo cáo tài chính (BCTC) của các doanh nghiệp Việt Nam đang được áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thành 5 đợt từ năm 2001...

Thực trạng và định hướng phát triển của kiểm toán độc lập Việt Nam trong mối quan hệ với Kiểm toán Nhà nước

Kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới hiện nay của nền kinh tế Việt nam được xem là những yếu tố căn bản tác động, chi phối  mọi mặt đến hoạt động cung cấp các dịch vụ của các tổ chức kiểm...

Vai trò của Báo cáo tài chính kiểm toán yếu tố minh bạch của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam sau 16 năm xây dựng và phát triển đã có những bước phát triển nhất định, trở thành một kênh huy động vốn quan trọng trong nền kinh tế thị trường ngày...

Vai trò của kiểm toán độc lập đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Vai trò chung của kiểm toán độc lập trên TTCK Kiểm toán là dịch vụ chuyên nghiệp và cần thiết của kinh tế thị trường. Khi Nhà nước Việt Nam khuyến khích phát triển nền kinh tế...

1234567891011 - 20
(Trang 8 / 66)