Nghiên cứu & Chuyên môn

Bài phỏng vấn Tiến sỹ AJ Purcell Hội thảo Kiểm toán nội bộ, Hà Nội, 06/05/2016

Luật Kế toán đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Điều 39 của Luật kế toán quy định “Chính phủ sẽ quy định chi tiết về...

Đề xuất hướng dẫn về kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ cho phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế

Bài viết này nghiên cứu về đồng bộ tất cả các chuẩn mực kế toán quốc tế, để có định hướng các nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong các chuẩn mực kế toán đã ban...

Thông báo kết quả họp Tổ xây dựng CTKTM-BCQTDAHT ngày 17/3/2016

      Thực hiện theo nhiệm vụ của Ban chuyên môn năm 2016 đã được Ban Chấp hành VACPA phê duyệt, Ban chuyên môn VACPA đã triển khai việc xây dựng Chương trình kiểm...

Kế hoạch hoạt động chuyên môn của VAPCA năm 2016

Sau cuộc họp Ban Chấp hành Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ngày 28/1/2016, với mục tiêu tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên, Ban Chấp hành VACPA đã thông qua...

TPP & AEC: Thời cơ và thách thức đối với kế toán, kiểm toán Việt Nam

Theo kênh VITV, kênh chuyên biệt về kinh doanh, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trao đổi về chủ đề TPP & AEC: Thời cơ và thách thức đối với kế toán, kiểm toán...

"Tôi tin DN sẽ giảm được thời gian công bố báo cáo tài chính"

Từ ngày 1/1/2016, Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK sẽ có hiệu lực Ông NGUYỄN SƠN. Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, ủy ban Chứng khoan...

Tội về hóa đơn, nhiều quy định không còn phù hợp

Việc xử lý các tội phạm liên quan đến in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước quy định tại Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện...

Một số điểm mới tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK

Ngày 06/10/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC (Thông tư 155) hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thay thế Thông tư số...

Cải cách thủ tục hành chính thuế và kế toán: Cần có chính sách riêng đối với DN nhỏ và vừa

Đó là khuyến nghị của các chuyên gia tại hội thảo cải cách thủ tục hành chính về thuế và kế toán, đánh giá của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do Tổng cục Thuế phối...

1234567891011 - 20
(Trang 8 / 65)