Nghiên cứu & Chuyên môn

VACPA xin được cập nhật tới hội viên của VACPA một số nội dung trong cuộc họp Hội đồng thành viên gần đây nhất của IFAC.

Tại cuộc họp, ông Fayez Choudhury đã cập nhật thông tin về môi trường kế toán chuyên nghiệp toàn cầu. Ông trao đổi về triển vọng của nền kinh tế, các rủi ro chính nền kinh tế...

Kiểm toán độc lập 25 năm một chặng đường

Ngày 13 tháng 5 năm 1991, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định thành lập hai Công ty kiểm toán đầu tiên trực thuộc Bộ, đánh dấu sự hình thành ngành Kiểm...

Những cập nhật của Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Nằm trong những hoạt động Hội kế toán công chứng Úc (CPA Australia) cùng hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) để nâng...

Giảm phí kiểm toán & tăng chất lượng BCTC

Hội Nghiên cứu Giám đốc Tài chính (FERF) đã tiến hành khảo sát phí kiểm toán năm 2016, thông tin yêu cầu cung cấp là giá phí kiểm toán cho năm...

Bài phỏng vấn Tiến sỹ AJ Purcell Hội thảo Kiểm toán nội bộ, Hà Nội, 06/05/2016

Luật Kế toán đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Điều 39 của Luật kế toán quy định “Chính phủ sẽ quy định chi tiết về...

Đề xuất hướng dẫn về kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ cho phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế

Bài viết này nghiên cứu về đồng bộ tất cả các chuẩn mực kế toán quốc tế, để có định hướng các nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong các chuẩn mực kế toán đã ban...

Thông báo kết quả họp Tổ xây dựng CTKTM-BCQTDAHT ngày 17/3/2016

      Thực hiện theo nhiệm vụ của Ban chuyên môn năm 2016 đã được Ban Chấp hành VACPA phê duyệt, Ban chuyên môn VACPA đã triển khai việc xây dựng Chương trình kiểm...

Kế hoạch hoạt động chuyên môn của VAPCA năm 2016

Sau cuộc họp Ban Chấp hành Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ngày 28/1/2016, với mục tiêu tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên, Ban Chấp hành VACPA đã thông qua...

TPP & AEC: Thời cơ và thách thức đối với kế toán, kiểm toán Việt Nam

Theo kênh VITV, kênh chuyên biệt về kinh doanh, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trao đổi về chủ đề TPP & AEC: Thời cơ và thách thức đối với kế toán, kiểm toán...

"Tôi tin DN sẽ giảm được thời gian công bố báo cáo tài chính"

Từ ngày 1/1/2016, Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK sẽ có hiệu lực Ông NGUYỄN SƠN. Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, ủy ban Chứng khoan...

1234567891011 - 20
(Trang 9 / 66)