Nghiên cứu & Chuyên môn

Tội về hóa đơn, nhiều quy định không còn phù hợp

Việc xử lý các tội phạm liên quan đến in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước quy định tại Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện...

Một số điểm mới tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK

Ngày 06/10/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC (Thông tư 155) hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thay thế Thông tư số...

Cải cách thủ tục hành chính thuế và kế toán: Cần có chính sách riêng đối với DN nhỏ và vừa

Đó là khuyến nghị của các chuyên gia tại hội thảo cải cách thủ tục hành chính về thuế và kế toán, đánh giá của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do Tổng cục Thuế phối...

1234567891011 - 20
(Trang 10 / 66)