Nghiên cứu

Các thượng nghị sĩ tái giới thiệu dự luật để thiết lập các quy định về kỷ luật của Ủy ban giám sát kế toán các công ty đại chúng (PCAOB)

Các thượng nghị sĩ Jack Reed, D-R.I, và Chuck Grassley, R-Iowa đã tái giới thiệu dự luật để thiết lập các quy định về kỷ luật của PCAOB đối với kiểm toán viên và các công ty kiểm...

Sự rõ ràng hơn với “Các vấn đề kiểm toán quan trọng (Key Audit Matters-KAMs)”

Theo các chuyên gia ở Malaysia thì : Việc đưa vào đoạn “Các vấn đề kiểm toán quan trọng” (KAMs), với chú thích về những vấn đề trọng yếu nhất trong cuộc kiểm toán của...

Gần 75% các quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) áp dụng nguyên tắc kế toán dồn tích – theo một nghiên cứu gần đây của IFAC và OECD

Gần ¾ các nước thuộc tổ chức OECD đã áp dụng nguyên tắc kế toán kế toán dồn tích cho Báo cáo tài chính năm và hơn ¼ các nước hiện đã lập...

Tương lai ngành kế toán: 3 sự thay đổi chính và ảnh hưởng đến đào tạo và nghiên cứu

Ngành kế toán-kiểm toán sẽ phải đối mặt với những thay đổi lớn trong vòng 3 thập kỷ tới. Vì vậy mà các tổ chức nghề nghiệp, các hội viên kế toán-kiểm toán và...

Kế toán quản trị đánh giá tác động tiêu cực do hiện tượng ấm lên toàn cầu

Vấn đề ấm lên toàn cầu hiện nay không chỉ là mối quan tâm của các nhà môi trường. Theo một cuộc khảo sát mới đây, gần hai phần ba các nhà kế toán quản trị cho rằng...

Thế hệ Kế toán-Kiểm toán viên kế tục

Người ta đã viết về "Thế hệ mới " hoặc "Thế hệ kế tục", những điều gì tác động liên quan đối với nghề kế toán-kiểm toán ?  Tháng tư năm 2016, Hiệp hội Kế toán Công...

Điện toán đám mây ảnh hưởng gì, tại sao và như thế nào tới các doanh nghiệp kế toán – kiểm toán vừa và nhỏ

Tờ báo Accountancy Europe gần đây đã xuất bản một bài viết, ‘Moving to the Cloud - Hướng tới điện toán Đám mây’. Bài viết này xem xét tới các khía cạnh:...

Phân tích dữ liệu kiểm toán: Các cơ hội và lời khuyên

Tiến bộ công nghệ và các giải pháp phần mềm mới giúp kiểm toán viên thực hiện việc phân tích dữ liệu kiểm toán bằng nhiều phương thức mới, như khám phá các bộ dữ...

Chuẩn mực kế toán mới làm thay đổi các quy tắc về thuê thiết bị CNTT

Chuẩn mực kế toán mới về cho thuê tài sản của Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính (FASB) vừa được thông báo hồi đầu năm nay sẽ yêu cầu các công ty đại chúng ghi nhận...

Công bố tên Partner phụ trách - Giúp nâng cao chất lượng kiểm toán

Nghiên cứu cho thấy có điều đặc biệt khi các thành viên của Ủy ban kiểm toán trong các công ty đóng vai trò tương tự với Partner phụ trách trong công ty kiểm...

1234567891011 - 20
(Trang 2 / 63)