Nghiên cứu

Xây dựng kiểm toán nội bộ: Đừng để nước đến chân mới nhảy

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng và sự hoàn thiện khung pháp lý về kiểm toán nội bộ (KTNB), nhu cầu nhân lực KTNB chất lượng cao tại Việt Nam...

Ông Ngô Đức Đoàn, Tổng giám đốc AASC: Hội nhập không đổi màu

Mỗi khi chưa thông hiểu những thuật ngữ, con số loằng ngoằng trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, tôi thường cầu cứu các chuyên gia của Hãng Kiểm toán AASC. Nhưng cuộc...

Những thách thức hàng đầu của ngành kế toán, kiểm toán hiện nay trên toàn cầu

Vấn đề nào làm cho những người hành nghề kế toán, kiểm toán lo lắng trên toàn thế giới? Thật ngạc nhiên, có những điều tương tự xảy ra ở các quốc gia khác nhau! Làm...

Lựa chọn dịch vụ đúng: So sánh dịch vụ kiểm toán, soát xét, tổng hợp thông tin tài chính và thực hiện thủ tục thỏa thuận trước

Các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và liên tục thay đổi. Nhiệm vụ của kiểm toán viên, kế toán viên chuyên nghiệp là hỗ trợ...

Vai trò quan trọng của kế toán đối với sự tăng trưởng toàn cầu

Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò nghề nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)  

Giúp kế toán thực hiện đúng vai trò của mình theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Trong bối cảnh có nhiều vụ bê bối của các công ty, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán được thiết lập ngày càng nghiêm ngặt hơn.

Tương lai của Công ty – Ý tưởng lớn, ý tưởng về dịch vụ tư vấn

Trên thế giới, nhiều kế toán viên làm việc trong các công ty kế toán nhỏ và vừa (SMPs) đang trao đổi kinh nghiệm ở các câu lạc bộ golf tại thời điểm này trong năm. Đó...

Làm thế nào để gia tăng giá trị kế toán viên hành nghề

Giá trị của kế toán viên hành nghề không chỉ ảnh hưởng đến sự thành công của công ty hôm nay mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai.

7 xu hướng lớn nhất thúc đẩy đầu tư nước ngoài trong năm 2016

Những xu hướng nổi bật nhất trong đầu tư nước ngoài của năm 2016 là việc lượng tiền đầu tư nhiều hơn và mong muốn đầu tư và các thị trường rộng lớn và phát triển.

1234567891011 - 20
(Trang 4 / 64)