Nghiên cứu

Tương lai của Công ty – Ý tưởng lớn, ý tưởng về dịch vụ tư vấn

Trên thế giới, nhiều kế toán viên làm việc trong các công ty kế toán nhỏ và vừa (SMPs) đang trao đổi kinh nghiệm ở các câu lạc bộ golf tại thời điểm này trong năm. Đó...

Làm thế nào để gia tăng giá trị kế toán viên hành nghề

Giá trị của kế toán viên hành nghề không chỉ ảnh hưởng đến sự thành công của công ty hôm nay mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai.

7 xu hướng lớn nhất thúc đẩy đầu tư nước ngoài trong năm 2016

Những xu hướng nổi bật nhất trong đầu tư nước ngoài của năm 2016 là việc lượng tiền đầu tư nhiều hơn và mong muốn đầu tư và các thị trường rộng lớn và phát triển.

Kế toán, kiểm toán tạo ra giá trị trong tiến trình hội nhập

Sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào những ngày đầu năm 2016 sau hơn 5 năm đàm phán đang mang lại sự hứng khởi trong giới kinh doanh. TPP...

Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp đối với các kiểm toán viên chuyên nghiệp

Mỗi nghề trong xã hội chúng ta đều có những vai trò, chức năng riêng mà gắn với chúng, những người làm cái nghề đó phải đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định về sức...

Đào tạo nhân lực cho ngành kiểm toán cần một cách tiếp cận mới

Kiểm toán độc lập tại Việt Nam đã hình thành và phát triển 25 năm, một thời gian đủ dài để phát triển các nền tảng vững chắc của hoạt động này. Tuy nhiên, tình trạng...

Một số ý kiến về vấn đề đào tạo kế toán, kiểm toán bậc đại học đáp ứng xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

Với việc gia nhập WTO trong những năm qua và gần đây gia nhập AEC và TPP, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội cho việc đầu tư và phát triển nền kinh tế nhưng đồng thời cũng đứng trước nhiều thử thách cần...

Đào tạo chuyên ngành kiểm toán của trường Đại học Kinh tế quốc dân phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế

Thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực kiểm toán phục vụ cho quá trình hội nhập và phát triển nền kinh tế theo định hướng thị trường ở Việt Nam, đào tạo kiểm toán tại Trường Đại học...

Hợp tác giữa CIMA và VACPA tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm toán tại Việt Nam

Trải qua 25 năm phát triển, ngành nghề kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu vô cùng to lớn,góp phần xây dựng môi trường kinh doanh...

VACPA - ICAEW mối quan hệ hợp tác bền chặt vì mục tiêu phát triển ngành nghề

Ra đời như yêu cầu tất yếu của cơ chế thị trường và phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực...

1234567891011 - 20
(Trang 4 / 63)