Nghiên cứu

Một số ý kiến về cập nhật chuẩn mực kế toán Việt Nam cho phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế

Hiện nay, báo cáo tài chính (BCTC) của các doanh nghiệp Việt Nam đang được áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thành 5 đợt từ năm 2001...

Thực trạng và định hướng phát triển của kiểm toán độc lập Việt Nam trong mối quan hệ với Kiểm toán Nhà nước

Kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới hiện nay của nền kinh tế Việt nam được xem là những yếu tố căn bản tác động, chi phối  mọi mặt đến hoạt động cung cấp các dịch vụ của các tổ chức kiểm...

Vai trò của Báo cáo tài chính kiểm toán yếu tố minh bạch của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam sau 16 năm xây dựng và phát triển đã có những bước phát triển nhất định, trở thành một kênh huy động vốn quan trọng trong nền kinh tế thị trường ngày...

Vai trò của kiểm toán độc lập đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Vai trò chung của kiểm toán độc lập trên TTCK Kiểm toán là dịch vụ chuyên nghiệp và cần thiết của kinh tế thị trường. Khi Nhà nước Việt Nam khuyến khích phát triển nền kinh tế...

Kiểm toán độc lập 25 năm một chặng đường

Ngày 13 tháng 5 năm 1991, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định thành lập hai Công ty kiểm toán đầu tiên trực thuộc Bộ, đánh dấu sự hình thành ngành Kiểm...

Những cập nhật của Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Nằm trong những hoạt động Hội kế toán công chứng Úc (CPA Australia) cùng hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) để nâng...

Giảm phí kiểm toán & tăng chất lượng BCTC

Hội Nghiên cứu Giám đốc Tài chính (FERF) đã tiến hành khảo sát phí kiểm toán năm 2016, thông tin yêu cầu cung cấp là giá phí kiểm toán cho năm...

Bài phỏng vấn Tiến sỹ AJ Purcell Hội thảo Kiểm toán nội bộ, Hà Nội, 06/05/2016

Luật Kế toán đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Điều 39 của Luật kế toán quy định “Chính phủ sẽ quy định chi tiết về...

TPP & AEC: Thời cơ và thách thức đối với kế toán, kiểm toán Việt Nam

Theo kênh VITV, kênh chuyên biệt về kinh doanh, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trao đổi về chủ đề TPP & AEC: Thời cơ và thách thức đối với kế toán, kiểm toán...

1234567891011 - 20
(Trang 6 / 63)