Nghiên cứu

Vai trò của kiểm toán độc lập đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Vai trò chung của kiểm toán độc lập trên TTCK Kiểm toán là dịch vụ chuyên nghiệp và cần thiết của kinh tế thị trường. Khi Nhà nước Việt Nam khuyến khích phát triển nền kinh tế...

Kiểm toán độc lập 25 năm một chặng đường

Ngày 13 tháng 5 năm 1991, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định thành lập hai Công ty kiểm toán đầu tiên trực thuộc Bộ, đánh dấu sự hình thành ngành Kiểm...

Những cập nhật của Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Nằm trong những hoạt động Hội kế toán công chứng Úc (CPA Australia) cùng hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) để nâng...

Giảm phí kiểm toán & tăng chất lượng BCTC

Hội Nghiên cứu Giám đốc Tài chính (FERF) đã tiến hành khảo sát phí kiểm toán năm 2016, thông tin yêu cầu cung cấp là giá phí kiểm toán cho năm...

Bài phỏng vấn Tiến sỹ AJ Purcell Hội thảo Kiểm toán nội bộ, Hà Nội, 06/05/2016

Luật Kế toán đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Điều 39 của Luật kế toán quy định “Chính phủ sẽ quy định chi tiết về...

TPP & AEC: Thời cơ và thách thức đối với kế toán, kiểm toán Việt Nam

Theo kênh VITV, kênh chuyên biệt về kinh doanh, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trao đổi về chủ đề TPP & AEC: Thời cơ và thách thức đối với kế toán, kiểm toán...

"Tôi tin DN sẽ giảm được thời gian công bố báo cáo tài chính"

Từ ngày 1/1/2016, Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK sẽ có hiệu lực Ông NGUYỄN SƠN. Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, ủy ban Chứng khoan...

Tội về hóa đơn, nhiều quy định không còn phù hợp

Việc xử lý các tội phạm liên quan đến in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước quy định tại Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện...

Một số điểm mới tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK

Ngày 06/10/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC (Thông tư 155) hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thay thế Thông tư số...

Cải cách thủ tục hành chính thuế và kế toán: Cần có chính sách riêng đối với DN nhỏ và vừa

Đó là khuyến nghị của các chuyên gia tại hội thảo cải cách thủ tục hành chính về thuế và kế toán, đánh giá của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do Tổng cục Thuế phối...

1234567891011 - 20
(Trang 7 / 64)