Hội viên cao cấp

VACPA CHÚC MỪNG 74 HỘI VIÊN CAO CẤP VACPA NĂM 2016

Ngày 06/10/2016, Chủ tịch VACPA đã ký Quyết định số 277-2016/QĐ-VACPA về việc công nhận danh hiệu“Hội viên cao cấp VACPA năm 2016” cho 74 Hội viên VACPA đã có đủ các điều kiện,...

1(Trang 1 / 1)