Lớp đào tạo trực tuyến (online)

Thư mời tham dự lớp CNKT Online 12AB-2021 ngày 08,09/4/2021

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM - VACPA, Trân trọng thông báo tổ chức lớp Cập nhật kiến thức Online 12AB-2021 trong 2 ngày 08 & 09/4/2021. Thông tin lớp CNKT cụ thể dưới đây:

12345
(Trang 3 / 5)