Tư vấn, hỗ trợ chuyên môn

VACPA cung cấp 06 bản dịch tiếng Việt liên quan đến “Hướng dẫn về kiểm toán trong môi trường ảnh hưởng của dịch Covid – 19” từ bản gốc tiếng Anh của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC).

Hậu quả của dịch Covid-19 đối với việc lập báo cáo tài chính (BCTC) và hợp đồng kiểm toán là rất phức tạp và dẫn đến những thách thức đối với Ban Giám đốc, Ban quản trị và...

Các vấn đề thường gặp (FAQ) liên quan đến lập kế hoạch kiểm toán

Để hỗ trợ cho công việc kiểm toán, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin giới thiệu Tài liệu hỗ trợ không mang tính bắt buộc - Các vấn đề thường gặp (FAQ) liên quan đến...

PHÁT ĐỘNG PHÒNG TRÀO HỘI VIÊN VACPA PHÒNG CHỐNG COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu Covid-19 đang diễn ra phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới sản xuất và đời sống của nhân dân. Suốt thời gian qua, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ,...

1(Trang 1 / 1)