Hoạt động KTĐL

Tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á.

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Châu Á (ASIA.AV) là Hội viên tổ chức của VACPA. ASIA.AV được thành lập từ năm 2012, là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm...

BỘ TÀI CHÍNH ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ 28 KIỂM TOÁN VIÊN NĂM 2015

Theo tin từ Bộ Tài chính, ngày 12/02/2015, Bộ Tài chính ban hành 28 Quyết định từ số 285/QĐ-BTC đến số 318/QĐ-BTC, đình chỉ hành nghề kiểm toán 28 kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán từ năm 2013", lý do: Các kiểm...

1234567891011 - 20
(Trang 2 / 25)