Hoạt động KTĐL

BỘ TÀI CHÍNH ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ 28 KIỂM TOÁN VIÊN NĂM 2015

Theo tin từ Bộ Tài chính, ngày 12/02/2015, Bộ Tài chính ban hành 28 Quyết định từ số 285/QĐ-BTC đến số 318/QĐ-BTC, đình chỉ hành nghề kiểm toán 28 kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán từ năm 2013", lý do: Các kiểm...

1234567891011 - 20
(Trang 2 / 24)