Hoạt động KTĐL

ĐẠI GIA KIỂM TOÁN BỊ CẤM CỬA 2 NĂM TẠI NEW YORK

PricewaterhouseCoopers (PwC) vừa chấp thuận trả 25 triệu USD tiền phạt và ngừng hoạt động tư vấn chính sách cho các ngân hàng tại New York trong 2 năm.

BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ SAI PHẠM QUA KSCL NĂM 2013

Ngày 18/7/2014, tại Hà Nội (và sắp tới, ngày 22/7/2014, tại Hồ Chí Minh), Bộ Tài chính đã công bố quyết định xử lý sai phạm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán phát hiện qua cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2013, gồm các hình thức sau:

THANH TRA PHÁT HIỆN THIẾU SÓT TRONG 19 CUỘC KIỂM TOÁN CỦA PWC

Hội đồng giám sát kế toán các công ty đại chúng Mỹ (PCAOB) đã phát hiện thiếu sót trong 19/59 cuộc kiểm toán của PwC mà cơ quan này tiến hành thanh tra (tỷ lệ 32%).

UBCK SẼ KIỂM SOÁT CHẶT HƠN DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

Theo dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán mà Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến, để đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán, dự thảo Thông tư đề xuất tăng quyền cho ủy ban chứng khoán...

WB KHUYẾN KHÍCH KENYA SÁP NHẬP CÁC HÃNG KIỂM TOÁN NHỎ

Theo khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới (WB) với Viện Kế toán công chứng Kenya (ICPAK) một số công ty kiểm toán vừa và nhỏ tại Kenya có thể sẽ phải sáp nhập.

PCAOB KHIỂN TRÁCH EY VÀ GRANT THORNTON

Hội đồng giám sát kế toán các công ty đại chúng Mỹ (PCAOB) vừa công bố tiếp một phần báo cáo thanh tra năm 2010 đối với EY và báo cáo thanh tra năm 2008, 2009 đối với Grant Thornton vì hai công ty này đã không thể nhanh chóng giải quyết trong vòng...

CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN LỚN CHƯA PHẢI ĐÃ HOÀN THIỆN

Kết quả kiểm toán ngân hàng và công ty niêm yết được thực hiện bởi các đơn vị có liên kết với 6 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (PwC, KPMG, Deloitte, EY, BDO và Grant Thornton) đều có điểm không hoàn thiện.

QUY ĐỊNH VỀ LUÂN CHUYỂN KIỂM TOÁN CỦA ARGENTINA

Các công ty kiểm toán từ lớn đến nhỏ tại Argentina đã tập hợp lại để cùng thuyết phục Chính phủ xem xét thay đổi những quy định kiểm toán ban hành vào tháng 9/2013, trong đó quy định luân chuyển hãng kiểm toán 3 năm một lần và luân chuyển chủ phần...

SEC MỸ - ĐÌNH CHỈ CỰU GIÁM ĐỐC RỦI RO CỦA DELOITTE VÌ VI PHẠM NGUYÊN TẮC NGHỀ NGHIỆP

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa đình chỉ ông Janmes T. Adams (62 tuổi), cựu Giám đốc rủi ro của Deloitte giai đoạn 2005-2010.

CỰU CHỦ PHẦN HÙN KPMG BỊ TUYÊN ÁN 14 THÁNG TÙ

Cuối tháng 4/2014, Tòa án Liên bang Los Angeles đã tuyên án 14 tháng tù đối với cựu chủ phần hùn KPMG- Scott London vì những hoạt động nội gián của ông này.