Hoạt động KTĐL

15 KIỂM TOÁN VIÊN BỊ ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG NĂM 2014

Ngày 14/01/2014, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận từ Bộ Tài chính Quyết định từ số 3297/QĐ-BTC đến 3311/QĐ-BTC ngày 31/12/2013 về việc đình chỉ hành nghề kiểm toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 đối với 15 kiểm toán viên,...

SIẾT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

Chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán sẽ được siết chặt theo quy định mới tại Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 18/01/2014.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 2013

Thực hiện Kế hoạch KSCL 2013, được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, từ ngày 07/10/2013 đến 28/11/2013, VACPA đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 15 trên tổng số 88 Công ty kiểm toán tự kiểm tra và nộp báo cáo kết quả tự kiểm tra cho VACPA. Căn cứ kết quả...

VACPA TỔ CHỨC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn số 12721/BTC-CĐKT ngày 23/9/2013, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), đã triển khai hoạt động KSCL dịch vụ năm 2013 tại 15 Công ty kiểm toán trong cả nước.

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Ngày 23/9/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định gồm 4 Chương, 45 Điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức...

BÀI HỌC QUA SỰ KIỆN: 'VÀNG AGRIBANK PHẢI BỒI THƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG 1.475 CHỈ VÀNG'

Cán bộ, nhân viên lợi dụng uy tín, thương hiệu và tư cách phát nhân của tổ chức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm pháp luật. Việc bồi thường thiệt hại sẽ phải do tổ chức chịu trách nhiệm.

CÓ THỂ BỊ PHẠT 30 TRIỆU ĐỒNG ĐỐI VỚI KTV VÀ 50 TRIỆU ĐỒNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Ngày 16/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, NHIỀU VẤN ĐỀ NỔI CỘM

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các Sở GDCK cùng với sự hỗ trợ của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), các công ty kiểm toán lớn đã có một đợt rà soát hơn 100 báo cáo tài chính (BCTC) của các doanh nghiệp đại chúng và tổng kết nhiều...

Thảo luận nhóm cộng tác viên xây dựng Bảng chấm điểm Hồ sơ kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Theo kế hoạch, ngày 22/08/2013, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam(VACPA) đã tổ chức họp nhóm cộng tác viên tham gia ý kiến đóng góp hoàn thiện Dự thảo Bảng chấm điểm Hồ sơ kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành áp dụng thí...