Hoạt động KTĐL

9 CÔNG TY VÀ 28 KTV - HỘI VIÊN BỊ KHIỂN TRÁCH /CẢNH CÁO DO SAI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Như tin đã đưa ngày 09/01/2013, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ngày 22/1/2013 đã ký Quyết định số 012-2013/VACPA xử lý kỷ luật khiển trách/cảnh cáo các Hội viên có sai phạm về chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012.

HƯỚNG DẪN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BCTC MÙA KIỂM TOÁN 2012/2013

Sau đợt kiểm tra chất lượng năm 2012, do chưa bố trí tọa đàm với các công ty kiểm toán được, VACPA đã ban hành "Tài liệu hướng dẫn giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012/2013" tại Công văn số 005/2013/VACPA ngày 10/01/2013 gửi...

HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

Ngày 09/01/2013 Hội đồng thẩm định chất lượng kiểm toán của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp để xem xét các sai phạm phát hiện trong đợt kiểm tra chất lượng năm 2012, kiến nghị Bộ Tài chính hình thức xử lý kỷ luật đối với KTV và...

BẤT THƯỜNG TRONG BÁO CÁO LỖ CỦA COCA-COLA VIỆT NAM

10 năm liên tục báo cáo thua lỗ, trong khi vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh; những lời giải thích của Coca-cola sau những sự vụ bất thường đó đã không thuyết phục được dư luận.