Hoạt động KTĐL

PCAOB KHIỂN TRÁCH EY VÀ GRANT THORNTON

Hội đồng giám sát kế toán các công ty đại chúng Mỹ (PCAOB) vừa công bố tiếp một phần báo cáo thanh tra năm 2010 đối với EY và báo cáo thanh tra năm 2008, 2009 đối với Grant Thornton vì hai công ty này đã không thể nhanh chóng giải quyết trong vòng...

CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN LỚN CHƯA PHẢI ĐÃ HOÀN THIỆN

Kết quả kiểm toán ngân hàng và công ty niêm yết được thực hiện bởi các đơn vị có liên kết với 6 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (PwC, KPMG, Deloitte, EY, BDO và Grant Thornton) đều có điểm không hoàn thiện.

QUY ĐỊNH VỀ LUÂN CHUYỂN KIỂM TOÁN CỦA ARGENTINA

Các công ty kiểm toán từ lớn đến nhỏ tại Argentina đã tập hợp lại để cùng thuyết phục Chính phủ xem xét thay đổi những quy định kiểm toán ban hành vào tháng 9/2013, trong đó quy định luân chuyển hãng kiểm toán 3 năm một lần và luân chuyển chủ phần...

SEC MỸ - ĐÌNH CHỈ CỰU GIÁM ĐỐC RỦI RO CỦA DELOITTE VÌ VI PHẠM NGUYÊN TẮC NGHỀ NGHIỆP

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa đình chỉ ông Janmes T. Adams (62 tuổi), cựu Giám đốc rủi ro của Deloitte giai đoạn 2005-2010.

CỰU CHỦ PHẦN HÙN KPMG BỊ TUYÊN ÁN 14 THÁNG TÙ

Cuối tháng 4/2014, Tòa án Liên bang Los Angeles đã tuyên án 14 tháng tù đối với cựu chủ phần hùn KPMG- Scott London vì những hoạt động nội gián của ông này.

MALAYSIA: CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN BỊ CẢNH CÁO

Báo cáo đánh giá giai đoạn 2009-2013 của Viện kế toán Malaysia (MIA) đã cảnh cáo các công ty kiểm toán tại Malaysia đã không thực hiện đầy đủ việc lưu giữ các tài liệu kiểm toán và tài liệu làm việc.

1234567891011 - 20
(Trang 4 / 24)