Hoạt động KTĐL

CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN LỚN CHƯA PHẢI ĐÃ HOÀN THIỆN

Kết quả kiểm toán ngân hàng và công ty niêm yết được thực hiện bởi các đơn vị có liên kết với 6 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (PwC, KPMG, Deloitte, EY, BDO và Grant Thornton) đều có điểm không hoàn thiện.

QUY ĐỊNH VỀ LUÂN CHUYỂN KIỂM TOÁN CỦA ARGENTINA

Các công ty kiểm toán từ lớn đến nhỏ tại Argentina đã tập hợp lại để cùng thuyết phục Chính phủ xem xét thay đổi những quy định kiểm toán ban hành vào tháng 9/2013, trong đó quy định luân chuyển hãng kiểm toán 3 năm một lần và luân chuyển chủ phần...

SEC MỸ - ĐÌNH CHỈ CỰU GIÁM ĐỐC RỦI RO CỦA DELOITTE VÌ VI PHẠM NGUYÊN TẮC NGHỀ NGHIỆP

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa đình chỉ ông Janmes T. Adams (62 tuổi), cựu Giám đốc rủi ro của Deloitte giai đoạn 2005-2010.

CỰU CHỦ PHẦN HÙN KPMG BỊ TUYÊN ÁN 14 THÁNG TÙ

Cuối tháng 4/2014, Tòa án Liên bang Los Angeles đã tuyên án 14 tháng tù đối với cựu chủ phần hùn KPMG- Scott London vì những hoạt động nội gián của ông này.

MALAYSIA: CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN BỊ CẢNH CÁO

Báo cáo đánh giá giai đoạn 2009-2013 của Viện kế toán Malaysia (MIA) đã cảnh cáo các công ty kiểm toán tại Malaysia đã không thực hiện đầy đủ việc lưu giữ các tài liệu kiểm toán và tài liệu làm việc.

15 KIỂM TOÁN VIÊN BỊ ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG NĂM 2014

Ngày 14/01/2014, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận từ Bộ Tài chính Quyết định từ số 3297/QĐ-BTC đến 3311/QĐ-BTC ngày 31/12/2013 về việc đình chỉ hành nghề kiểm toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 đối với 15 kiểm toán viên,...

1234567891011 - 20
(Trang 4 / 24)