Hoạt động KTĐL

MALAYSIA: CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN BỊ CẢNH CÁO

Báo cáo đánh giá giai đoạn 2009-2013 của Viện kế toán Malaysia (MIA) đã cảnh cáo các công ty kiểm toán tại Malaysia đã không thực hiện đầy đủ việc lưu giữ các tài liệu kiểm toán và tài liệu làm việc.

15 KIỂM TOÁN VIÊN BỊ ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG NĂM 2014

Ngày 14/01/2014, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận từ Bộ Tài chính Quyết định từ số 3297/QĐ-BTC đến 3311/QĐ-BTC ngày 31/12/2013 về việc đình chỉ hành nghề kiểm toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 đối với 15 kiểm toán viên,...

SIẾT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

Chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán sẽ được siết chặt theo quy định mới tại Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 18/01/2014.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 2013

Thực hiện Kế hoạch KSCL 2013, được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, từ ngày 07/10/2013 đến 28/11/2013, VACPA đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 15 trên tổng số 88 Công ty kiểm toán tự kiểm tra và nộp báo cáo kết quả tự kiểm tra cho VACPA. Căn cứ kết quả...

VACPA TỔ CHỨC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn số 12721/BTC-CĐKT ngày 23/9/2013, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), đã triển khai hoạt động KSCL dịch vụ năm 2013 tại 15 Công ty kiểm toán trong cả nước.

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Ngày 23/9/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định gồm 4 Chương, 45 Điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức...

1234567891011 - 20
(Trang 5 / 25)