Hoạt động KTĐL

HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

Ngày 09/01/2013 Hội đồng thẩm định chất lượng kiểm toán của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp để xem xét các sai phạm phát hiện trong đợt kiểm tra chất lượng năm 2012, kiến nghị Bộ Tài chính hình thức xử lý kỷ luật đối với KTV và...

BẤT THƯỜNG TRONG BÁO CÁO LỖ CỦA COCA-COLA VIỆT NAM

10 năm liên tục báo cáo thua lỗ, trong khi vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh; những lời giải thích của Coca-cola sau những sự vụ bất thường đó đã không thuyết phục được dư luận.

1234567891011 - 20
(Trang 7 / 24)