Hoạt động KTĐL

BẤT THƯỜNG TRONG BÁO CÁO LỖ CỦA COCA-COLA VIỆT NAM

10 năm liên tục báo cáo thua lỗ, trong khi vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh; những lời giải thích của Coca-cola sau những sự vụ bất thường đó đã không thuyết phục được dư luận.

THỰC HIỆN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NĂM 2012

Như thường lệ, từ ngày 02/10/2012, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Tài chính, đã triển khai hoạt động KSCL dịch vụ năm 2012 tại 15 Công ty kiểm toán trong cả nước.

1234567891011 - 20
(Trang 7 / 24)