Hoạt động KTĐL

BẤT THƯỜNG TRONG BÁO CÁO LỖ CỦA COCA-COLA VIỆT NAM

10 năm liên tục báo cáo thua lỗ, trong khi vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh; những lời giải thích của Coca-cola sau những sự vụ bất thường đó đã không thuyết phục được dư luận.

1234567891011 - 20
(Trang 7 / 24)