Tin tức & Sự kiện

Hội viên VACPA tham gia đóng góp (đợt 3) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 13/5/2020 tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, ông Nguyễn Thành Trung – Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Hội viên VACPA, Ông Nguyễn Chí Trung - Ủy...

Hội viên VACPA tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Sáng ngày 23/4/2020, tại TP. Hà Nội, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và Công ty TNHH Kiểm toán BDO - hội viên tổ chức VACPA cùng với Viện huyết học- truyền máu...

HỘI THẢO MIỄN PHÍ DÀNH CHO HỘI VIÊN VACPA: WEBINAR TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 VÀ GIẢI PHÁP: THAY ĐỔI CUỘC CHƠI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Cuối tháng 3/2020, ACCA thực hiện một nghiên cứu toàn cầu để nắm được mức độ ảnh hưởng với hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của các doanh nghiệp và tổ chức từ...

Hội viên VACPA tham gia đóng góp (đợt 2) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 21/4/2020 tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Khánh Lâm – Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và...

Hội viên VACPA tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Sáng ngày 15/4/2020, Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (hội viên tổ chức của VACPA) đã phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thực hiện chương trình hiến máu...

Hội viên VACPA tham gia hiến máu tại Tp. Hồ Chí Minh

“Cho đi là còn mãi” đó là ý nghĩa cao đẹp mà Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) thân gửi đến toàn thể Hội viên VACPA đã cùng...

VACPA tổ chức học CNKT trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19

Ngày 30/9/2019, sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thông báo rộng rãi “Kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức kiểm...

“TOÀN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN”- Sự tham gia tích cực của Hội viên VACPA

Sáng ngày 10/4/2020 tại Hà Nội, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (hội viên tổ chức VACPA) cùng với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thực hiện chương trình hiến...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 75)