Tin tức & Sự kiện

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) ký biên bản ghi nhớ giai đoạn 2021 - 2026

Tiếp theo sự thành công của Biên bản hợp tác giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) được ký lần đầu năm...

Quy định và hướng dẫn về tạm hoãn công bố thông tin và lùi thời hạn nộp BCTC năm 2020 đã được kiểm toán do ảnh hưởng của Dịch Covid – 19

Trong bối cảnh phức tạp mà cả nước đang cùng chống Dịch Covid - 19 cho thấy nhiều lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước, trong đó có các doanh nghiệp kiểm toán và các doanh nghiệp, tổ...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Tổng hợp các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019

Trong thời gian tới, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức để cập nhật các thay đổi liên quan đến Luật Chứng khoán 2019 do các giảng viên đến từ cơ...

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC GIÁ TRỊ VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) vừa ban hành lại Chuẩn mực quốc tế về dịch vụ liên quan số 4400, Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước - ISRS 4400 (Ban hành...

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VACPA NĂM 2020

HÃY CÙNG NHÌN LẠI 10 SỰ KIỂN NỔI BẬT TRONG NĂM 2020 VỪA QUA CỦA HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và trường Đại học Cần Thơ (CTU)

Buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đã diễn ra thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng ghi nhớ sự hợp tác giữa hai bên, cũng như để thúc đẩy các hoạt động liên quan...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 64)