Tin tức & Sự kiện

7 vấn đề kế toán, kiểm toán đang được thế giới quan tâm nhất hiện nay

Với tư cách là đại diện cho ngành nghề kế toán-kiểm toán, Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) đã tổng hợp các vấn đề và chính sách quan trọng ảnh hưởng đến nghề...

Chung tay vì quá trình chuyển đổi IFRS của quốc gia, hướng tới giai đoạn áp dụng tự nguyện 2022

Ngày 24/11/2021 - Nhằm Triển khai thực hiện Quyết định số 345/2020/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài...

Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực, bao gồm kế toán, kiểm toán

Ngày 16/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, hải quan, kinh doanh bảo hiểm, kinh...

VACPA phát động Phong trào thi đua “Hội viên VACPA đồng hành cùng ngành Tài chính phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” theo Kế hoạch triển khai ban hành...

VACPA trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) từ năm 2021

Ngày 10 & 11/11/2021, tại phiên họp Hội đồng IFAC thường niên năm 2021 được tổ chức trực tuyến, Hội đồng IFAC đã chính thức bỏ phiếu thông qua việc VACPA trở thành thành viên...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 71)