Tin tức & Sự kiện

VACPA tổ chức thành công khóa học “Thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu” dành cho SV Học viện Nông nghiệp - T6-2020

Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với Khoa Kế toán của trường Học viện Nông nghiệp, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa học Thực hành...

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VIỆC NGHIÊN CỨU, SOẠN THẢO 10 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM NĂM 2020

Thực hiện Hợp đồng giao việc số 03/BTC-QLKT ngày 21/05/2020 giữa Bộ Tài chính và VACPA về việc biên soạn trình Bộ Tài chính ban hành (bao gồm ban hành mới, thay thế và sửa...

Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Ngày 05/05/2020, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 5040/BTC-QLKT ngày 24/04/2020 của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán,...

THÔNG BÁO VỀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN 2019

Ngày 02/06/2020, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam nhận được Thông báo số 16/TB-HĐT ngày 28/05/2020 của Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2019 - Bộ Tài...

Lập báo cáo kiểm toán trong môi trường hiện tại do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19

"Tác động của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đáng kể đối với các nền kinh tế, các thị trường và các doanh nghiệp, bao gồm cả sự biến động và sự không chắc chắn trọng yếu có thể xảy ra...

Thư mời hội viên VACPA tham dự hội thảo “Hội đồng Quản trị kiên tâm với quản lý khủng hoảng thời Covid 19”

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và Deloitte Việt Nam – Hội viên tổ chức VACPA phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hội đồng Quản trị kiên tâm với quản lý khủng hoảng thời...

Khoá học Chứng chỉ Lập Báo cáo Tài chính quốc tế

Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đang được triển khai trên toàn cầu và tiến tới áp dụng ở Việt Nam. Bộ tài chính đã có lộ trình để chuyển dần...

Hội viên VACPA tham gia đóng góp (đợt 3) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 13/5/2020 tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, ông Nguyễn Thành Trung – Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Hội viên VACPA, Ông Nguyễn Chí Trung - Ủy...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 76)