Tin tức & Sự kiện

VACPA tổ chức thành công khóa học “Thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu” dành cho SV Học viện Nông nghiệp - T6-2020

Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với Khoa Kế toán của trường Học viện Nông nghiệp, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa học Thực hành...

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VIỆC NGHIÊN CỨU, SOẠN THẢO 10 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM NĂM 2020

Thực hiện Hợp đồng giao việc số 03/BTC-QLKT ngày 21/05/2020 giữa Bộ Tài chính và VACPA về việc biên soạn trình Bộ Tài chính ban hành (bao gồm ban hành mới, thay thế và sửa...

Lập báo cáo kiểm toán trong môi trường hiện tại do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19

"Tác động của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đáng kể đối với các nền kinh tế, các thị trường và các doanh nghiệp, bao gồm cả sự biến động và sự không chắc chắn trọng yếu có thể xảy ra...

Khoá học Chứng chỉ Lập Báo cáo Tài chính quốc tế

Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đang được triển khai trên toàn cầu và tiến tới áp dụng ở Việt Nam. Bộ tài chính đã có lộ trình để chuyển dần...

Hội viên VACPA tham gia đóng góp (đợt 3) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 13/5/2020 tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, ông Nguyễn Thành Trung – Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Hội viên VACPA, Ông Nguyễn Chí Trung - Ủy...

Hội viên VACPA tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Sáng ngày 23/4/2020, tại TP. Hà Nội, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và Công ty TNHH Kiểm toán BDO - hội viên tổ chức VACPA cùng với Viện huyết học- truyền máu...

HỘI THẢO MIỄN PHÍ DÀNH CHO HỘI VIÊN VACPA: WEBINAR TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 VÀ GIẢI PHÁP: THAY ĐỔI CUỘC CHƠI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Cuối tháng 3/2020, ACCA thực hiện một nghiên cứu toàn cầu để nắm được mức độ ảnh hưởng với hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của các doanh nghiệp và tổ chức từ...

Hội viên VACPA tham gia đóng góp (đợt 2) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 21/4/2020 tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Khánh Lâm – Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và...

1234567891011 - 20
(Trang 4 / 63)