Tin tức & Sự kiện

Hội viên VACPA tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Sáng ngày 15/4/2020, Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (hội viên tổ chức của VACPA) đã phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thực hiện chương trình hiến máu...

Hội viên VACPA tham gia hiến máu tại Tp. Hồ Chí Minh

“Cho đi là còn mãi” đó là ý nghĩa cao đẹp mà Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) thân gửi đến toàn thể Hội viên VACPA đã cùng...

VACPA tổ chức học CNKT trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19

Ngày 30/9/2019, sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thông báo rộng rãi “Kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức kiểm...

“TOÀN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN”- Sự tham gia tích cực của Hội viên VACPA

Sáng ngày 10/4/2020 tại Hà Nội, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (hội viên tổ chức VACPA) cùng với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thực hiện chương trình hiến...

Hiến máu nhằm khắc phục tình trạng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19

Trước hết, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) trân trọng cảm ơn sự hợp tác và đóng góp của các Hội viên VACPA cùng VACPA ủng hộ đội ngũ cán bộ, y bác...

VACPA cùng Hội viên chung sức, đồng lòng với Hà Nội và cả nước phòng, chống dịch Covid – 19

Ngày 31/3/2020, tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và các Ông,...

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong bối cảnh chống dịch Covid - 19

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 2185/UBCK-GSĐC ngày 31/03/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về kiểm toán báo cáo tài...

THƯ CHỦ TỊCH VACPA VỀ VIỆC LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN CỦA VACPA

Trước tình hình diễn biến phức tạp và không thể lường trước được của dịch bệnh Covid-19, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam cùng...

PHÁT ĐỘNG PHÒNG TRÀO HỘI VIÊN VACPA PHÒNG CHỐNG COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu Covid-19 đang diễn ra phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới sản xuất và đời sống của nhân dân. Suốt thời gian qua, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ,...

1234567891011 - 20
(Trang 5 / 63)